Hoppa till innehåll

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt egna hem.

Det här kan du få hjälp med

  • Personlig omvårdnad
  • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
  • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
  • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm och hemsjukvård.

Vem kan få hemtjänst?

Har du på grund av funktionshinder eller sjukdom svårt att klara de dagliga sysslorna så kan du få hjälp av hemtjänsten. 

Hur ansöker man om hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen och individuella behov.

Vad kostar hemtjänst?

Kontakta biståndsenhetens avgiftshandläggare. De kan svara på dina frågor.

Nyckelfria lås - Trygghetsskapande teknik

Nyckelfria lås

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen lägenhetsdörren hos vårdtagaren.

Här kan du läsa mer om digtala nycklar

Matdistrubition

Socialförvaltningen erbjuder, efter behovsbedömning, kyld mat som matdistribution i eget boende. Om du inte själv kan tillaga din mat och inte vill eller kan äta på någon av våra matserveringar kan du ansöka om matdistribution. Ansökan sker via biståndsenheten.

Hur fungerar matdistribution?

Hemvaktmästarna  "Lilla hjälpen"

Genom hemvaktmästarna, s.k. "Lilla hjälpen" kan alla pensionärer och funktionshindrade kostnadsfritt få hjälp med enklare sysslor.

Se mer på arbetsmarknadsenhetens sida för Hemvaktmästarna/Fixarna

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom hemtjänsten har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för hemtjänst (, 355 kB)

Socialtjänstlagen, SoL

Här kan du läsa vad Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innebär.

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, ex Socialstyrelsens Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRÅDSKANDE ÄRENDE

Behöver du nå personal under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 073-6610314.
(gäller inte Brålanda)

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

KONTAKT

SÖDRA grupp 1+2 samt
DEMENSTEAM
Enhetschef 
Simone Sjöling
0521-72 15 00
simone.sjoling@vanersborg.se

MARIEDAL
Enhetschef
Pia Lindberg
0521-72 16 28
pia.lindberg@vanersborg.se

CENTRUM grupp 3 och 5
Enhetschef
Patrick Johansson
0521-72 24 80
patrick.johansson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 1 och 4
Enhetschef
Linda Johansson
0521-72 22 46 linda.johansson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 2 och 8
Enhetschef
Katarina Karlsson
0521-72 24 47
katarina.karlsson@vanersborg.se

VARGÖN
Enhetschef
Maria Nielsen
0521-72 23 25
maria.nielsen@vanersborg.se

FRÄNDEFORS
Enhetschef
Marie Sjöström
0521-72 22 80
marie.sjostrom@vanersborg.se

BRÅLANDA
Enhetschef
Anna-Karin Petersson
0521-72 26 40
anna-karin.petersson@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här