Hoppa till innehåll

Hemtjänst

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet.

Hemtjänst innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Insatser kan vara av omvårdnadskaraktär, t.ex. hjälp med att äta, dricka, klä sig, personlig hygien eller av servicekaraktär såsom städ, tvätt, inköp, trygghetslarm, ledsagning/promenad, avlösning.
Du får en kontaktman från personalgruppen och insatserna utförs i samråd med dig som vårdtagare. Arbetet är rehabiliterande, vilket innebär att du i möjligaste mån själv utför det du kan.

Vem kan få hemtjänst?

Har du på grund av funktionshinder eller sjukdom svårt att klara de dagliga sysslorna så kan du få hjälp av hemtjänsten. 

Hur ansöker man om hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen och individuella behov.

TES - ett hjälpmedel för effektiv planering av hemtjänstens verksamhet

Som ett led i socialförvaltningens kvalitetsarbete och som ett hjälpmedel för effektiv planering av verksamheten använder vi idag oss delvis av ett system som heter TES.

I äldreomsorgen finns ett nyckel- och planeringssystem för vårdtagare med hemtjänst och/ eller har trygghetslarm. Systemet kallas TES och står för Trygghet, Enkelhet och Säkerhet. Systemet innebär enklare planering av insatser och mindre nyckelhantering för personalen.

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen lägenhetsdörren hos vårdtagaren. Planeringssystemet innebär att man kan planera insatserna på ett enkelt och effektivt sätt.

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom hemtjänsten har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för hemtjänst (, 355 kB)

Socialtjänstlagen, SoL

Här kan du läsa vad Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innebär.

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, ex Socialstyrelsens Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

SÖDRA grupp 1 o 2
DEMENSTEAM
Enhetschef 
Simone Sjöling
0521-72 15 00
simone.sjoling@vanersborg.se

MARIEDAL
Enhetschef
Pia Lindberg
0521-72 16 28
pia.lindberg@vanersborg.se

CENTRUM grupp 3 och 5
Enhetschef
Patrick Johansson
0521-72 24 80
patrick.johansson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 1 och 4
Enhetschef
Linda Johansson
0521-72 22 46 linda.johansson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 2 och 8
Enhetschef
Katarina Karlsson
0521-72 24 47
katarina.karlsson@vanersborg.se

VARGÖN
Enhetschef
Maria Nielsen
0521-72 23 25
maria.nielsen@vanersborg.se

FRÄNDEFORS
Enhetschef
Marie Sjöström
0521-72 22 80
marie.sjostrom@vanersborg.se

BRÅLANDA
Enhetschef
Anna-Karin Petersson
0521-72 26 40
anna-karin.petersson@vanersborg.se

Brådskande ärende under kvällar och helger (ej Brålanda)
Behöver du nå personal under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 073-6610314.

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här