Hoppa till innehåll

 

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt egna hem.

Det här kan du få hjälp med

  • Personlig omvårdnad
  • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
  • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
  • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm och hemsjukvård.

Så här jobbar vi i hemtjänsten

Hemtjänstpersonal


Så här jobbar vi i hemtjänsten

Biståndsbeslutet du fått ligger till grund för vilka insatser hemtjänsten utför. Det kan vara insatser som till exempel hjälp med personlig hygien, frukost, bädda sängen, ta på och av stödstrumpor samt hjälp med dusch och städ. Tvätt och inköp utförs av Samhall.

När gruppledaren inom hemtjänsten får till sig biståndsbeslutet så upprättas en första kontakt med vårdtagaren, oftast genom telefon. Där kommer vi överens om när insatserna ska påbörjas.

Vid första mötet med hemtjänsten ger vi dig information om hur det är att ha hemtjänst och hur vi jobbar. Vi lämnar en pärm med kontaktuppgifter hos dig, men viktigast av allt så försöker vi få en bild av hur du vill ha din hjälp utförd.

Inom två veckor kontaktas du av kontaktteamet i hemtjänstgruppen och en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig som vårdtagare. Anhöriga kan också vara delaktiga om önskemål om detta finns. I genomförandeplanen beskrivs vilka insatser du är beviljad samt hur du önskar att insatserna ska bli utförda. Det kan exempelvis vara så att du är beviljad hjälp i samband med dusch, och i genomförandeplanen beskrivs hur du vill att det momentet utförs, vad du klarar själv och vilket stöd du behöver av personalen.

Genomförandeplanen uppdaterar vi två gånger om året, eller vid förändringar.

Vem kan få hemtjänst?

Har du på grund av funktionshinder eller sjukdom svårt att klara de dagliga sysslorna så kan du få hjälp av hemtjänsten. 

Hur ansöker man om hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen och individuella behov.

Vad kostar hemtjänst?

Kontakta biståndsenhetens avgiftshandläggare. De kan svara på dina frågor.

Hur ansöker man om trygghetslarm?

Trygghetslarm ger dig trygghet att vid en akut situation i hemmet kunna påkalla kunnig personal och få hjälp dygnet runt.

Du ansöker om trygghetslarm genom att ta kontakt med biståndsenheten. En handläggare går igenom ärendet och gör en bedömning om behovet finns för ett trygghetslarm.

Här kan du läsa mer om trygghetslarm och hur du ansöker

Nyckelfria lås - Trygghetsskapande teknik

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen lägenhetsdörren hos vårdtagaren.

Här kan du läsa mer om digtala nycklar

Samhall - Serviceinsats inköp och tvätt

Vänersborgs kommun och Samhall har avtal gällande inköp av dagligvaror samt serviceinsatsen tvätt. Nedan följer information om hur detta kommer att påverka dig som har hjälp med denna hjälpinsats.

Information till dig som har hjälp med inköp (, 468 kB)

Information till dig som har hjäp med tvätt (, 539 kB)

Matdistrubition

Socialförvaltningen erbjuder, efter behovsbedömning, kyld mat som matdistribution i eget boende. Om du inte själv kan tillaga din mat och inte vill eller kan äta på någon av våra matserveringar kan du ansöka om matdistribution. Ansökan sker via biståndsenheten.

Hur fungerar matdistribution?

"Lilla hjälpen"

Genom s.k. "Lilla hjälpen" kan alla pensionärer och funktionshindrade kostnadsfritt få hjälp med enklare sysslor.

Länk till sidan Lilla hjälpenöppnas i nytt fönster

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom hemtjänsten har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för hemtjänst (, 355 kB)

Socialtjänstlagen, SoL

Här kan du läsa vad Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innebär.

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, ex Socialstyrelsens Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRÅDSKANDE ÄRENDE

Behöver du nå personal under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 0736-610314.

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

KONTAKT

ENHETSCHEFER
SÖDRA grupp 1 och 2
Enhetschef 
Simone Sjöling
0521-72 15 00
simone.sjoling@vanersborg.se

MARIEDAL
Enhetschef
Pia Lindberg
0521-72 16 28
pia.lindberg@vanersborg.se

CENTRUM grupp 3 och 5
Enhetschef
Patrick Johansson
0521-72 24 80
patrick.johansson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 2 och 8
Enhetschef
Katarina Karlsson
0521-72 24 47
katarina.karlsson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 1 och 4
Enhetschef
Carina Jägerbrand
0521-72 22 46
carina.jagerbrand@vanersborg.se

VARGÖN
Enhetschef
Maria Nielsen
0521-72 23 25
maria.nielsen@vanersborg.se

FRÄNDEFORS
Enhetschef
Marcus Eriksson
0521-72 22 80 alt. 72 16 57
marcus.eriksson@vanersborg.se

BRÅLANDA
Enhetschef
Ted Fransson
0521-72 26 40
ted.fransson@vanersborg.se

----------------------------------------

VERKSAMHETSCHEF
HEMTJÄNST
Anna Cederlund
0521-72 13 56
anna.cederlund@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här