Hoppa till innehåll

 

Hemtjänst

Anita undersköterska i hemtjänst. Foto.

Anita undersköterska i hemtjänst.

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt egna hem.

Vi arbetar för en mångfald bland våra medarbetare där alla uppfyller kompetenskraven och arbetar med ett gott bemötande.

Det här kan du få hjälp med

 • Personlig omvårdnad
 • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
 • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
 • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis hemsjukvård och trygghetslarm.

Så här jobbar vi i hemtjänsten

Personal från hemtjänstgrupp i Vänersborgs centrum. Foto.

Personal från hemtjänstgrupp i Vänersborgs centrum.


Så här jobbar vi i hemtjänsten

Biståndsbeslutet du fått ligger till grund för vilka insatser hemtjänsten utför. Det kan vara insatser som till exempel hjälp med personlig hygien, frukost, bädda sängen, ta på och av stödstrumpor samt hjälp med dusch och städ. Tvätt och inköp utförs av Samhall. Städ utförs av kommunens Lokalvård.

När gruppledaren inom hemtjänsten får till sig biståndsbeslutet så upprättas en första kontakt med dig, oftast genom telefon. Där kommer vi överens om när insatserna ska påbörjas.

Vid första mötet med hemtjänsten ger vi dig information om hur det är att ha hemtjänst och hur vi jobbar. Vi lämnar en pärm med kontaktuppgifter hos dig, men viktigast av allt så försöker vi få en bild av hur du vill ha din hjälp utförd.

Inom två veckor kontaktas du av ditt kontaktteam och en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig. Anhöriga kan också vara delaktiga om önskemål om detta finns. I genomförande-
planen beskrivs vilka insatser du är beviljad samt hur du önskar att insatserna ska bli utförda. Det kan exempelvis vara så att du är beviljad hjälp i samband med dusch, och i genomförandeplanen beskrivs hur du vill att det momentet utförs, vad du klarar själv och vilket stöd du behöver av personalen.

Genomförandeplanen uppdaterar vi två gånger om året, eller vid förändringar.

Vem kan få hemtjänst?

Vem kan få hemtjänst?

Har du på grund av funktionshinder eller sjukdom svårt att klara de dagliga sysslorna så kan du få hjälp av hemtjänsten. 

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos en handläggare på biståndsenheten. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen och individuella behov.

Ansöka om hemtjänst - kontakta biståndsenheten.öppnas i nytt fönster

Vad kostar hemtjänst?

Vad kostar hemtjänst?

Biståndsenhetens avgiftshandläggare kan svara på dina frågor om avgifter.

Kontakta biståndsenhetens avgiftshandläggare.öppnas i nytt fönster

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

Ett trygghetslarm och larmklocka. Foto.

Ett trygghetslarm och larmklocka.

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

Trygghetslarm ger dig trygghet att vid en akut situation i hemmet kunna påkalla kunnig personal och få hjälp dygnet runt.

Du ansöker om trygghetslarm genom att ta kontakt med biståndsenheten. En handläggare går igenom ärendet och gör en bedömning om behovet finns för ett trygghetslarm.

Läs om trygghetslarm och hur du ansökeröppnas i nytt fönster

Nyckelfria lås - Trygghetsskapande teknik

Nyckelfria lås

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen lägenhetsdörren hos vårdtagaren.

Information om digtala nycklar.öppnas i nytt fönster

Samhall - Serviceinsats inköp och tvätt

Samhall - serviceinsats inköp och tvätt

Vänersborgs kommun och Samhall har avtal gällande inköp av dagligvaror samt serviceinsatsen tvätt. Nedan följer information om hur detta kommer att påverka dig som har hjälp med denna hjälpinsats.

Information till dig som har hjälp med inköp. (, 468 kB)

Information till dig som har hjäp med tvätt. (, 539 kB)

Städ i ordinärt boende

Städ i ordinärt boende

Enheten Lokalvård tillhör Fastighet och service, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vänersborgs kommun. Enheten utför städ i kommunala verksamheter samt på uppdrag av hemtjänsten hos vårdtagare.

På enheten Lokalvård är cirka 40 medarbetare tillsvidareanställda. Alla medarbetare har relevant utbildning för uppdraget, även inom bemötande och service.

Arbetslaget som utför städ åt hemtjänsten består av cirka 6 medarbetare. Det möjliggör en kontinuitet och kompetens i uppdraget. Alla medarbetare har arbetskläder med Vänersborgs kommuns logotyp. Alla har även ID-kort.

Hemtjänsten tillhandahåller all den information och utbildning inom området vård och omsorg som krävs för att lokalvårdarna ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Lokalvårdarna kommer att ha tillgång till det nyckelsystem som används.

Alla lokalvårdare har skrivit på en sekretessförbindelse.

Uppföljning av städuppdraget sker kontinuerligt med hemtjänsten.

Metod som används
Lokalvården utförs enligt en enhetlig städmetod, fuktmetoden.

Det innebär att moppar och dukar är lätt fuktade och moppar är preparerade med rätt doserat medel. Det innebär även att med mindre vatten binds dammet, det är lättare att få upp smutsen och på det sättet undvika att smutsen sprids eller ligger kvar på golven. Mindre vatten innebär även att golven håller bättre.

Moppar och dukar tvättas i maskin efter varje användning. För en renare miljö och högre kvalité används material som byts ofta. Till varje utrymme byts det duk och mopp, och inget material förs vidare från ett utrymme till ett annat.

Enheten Lokalvård arbetar hela tiden aktivt för att minska kemikalieförbrukning och färre antal produkter i den regelmässiga städningen.

Moment som utförs enligt beslut från Socialförvaltningen

 • Dammsugning av entré/dörrmatta
 • Dammsugning golv och mattor
 • Rengöring av golv med förfuktad mopp
 • Damning/avtorkning av fria ytor samt golvlister och element
 • Avtorkning runt strömbrytare, handtag (köksluckor och dörrar) och karmar
 • Avtorkning av kakelytor, handfat, spegel, toalettstol, duschutrymme och rörledningar
 • Källsortering till återvinningsstation

Avvikelser kan förekomma.

Matdistrubition

Matdistribution

Socialförvaltningen erbjuder, efter behovsbedömning, kyld mat som matdistribution i eget boende. Om du inte själv kan tillaga din mat kan du ansöka om matdistribution. Ansökan sker via biståndsenheten.

Hur fungerar matdistribution?öppnas i nytt fönster

Lilla hjälpen

Vad kan Lilla hjälpen erbjuda?

Lilla hjälpen kan hjälpa pensionärer och funktionshindrade kostnadsfritt med enklare sysslor som t.ex. byta glödlampor, hänga upp gardiner och tavlor, ta ner saker från höga skåp med mera.

Arbetsmarknadsenhetens webbsida om Lilla hjälpenöppnas i nytt fönster

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom hemtjänsten har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för hemtjänst (, 355 kB)

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och dne hjälp de behöver.

Vad innebär Socialtjänstlagen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Kvalitetsuppföljning

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, exempel:

Socialstyrelsens webbsida för Öppna jämförelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens webbsida för Äldreguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRÅDSKANDE ÄRENDE

Behöver du nå personal under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 0736-610314.

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

KONTAKT

TELEFONTID GRUPPLEDARE
MÅN-FRE KL. 08.30-10.00

SÖDRA grupp 1 och 2
Gruppledare

Susanna Arenstrand
Tfn: 0521-72 15 45

Enhetschef 
Simone Sjöling
Tfn: 0521-72 15 00
E-post:
simone.sjoling@vanersborg.se

MARIEDAL
Gruppledare

Elin Jonsson
Tfn: 0521-72 19 07

Enhetschef
Pia Lindberg
Tfn: 0521-72 16 28
E-post:
pia.lindberg@vanersborg.se

CENTRUM grupp 3 och 5
Gruppledare

Jeannette Hansson
Tfn: 0521-72 16 11

Enhetschef
Emma Jardemark
Tfn: 0521-72 24 80
E-post:
emma.jardemark@vanersborg.se

CENTRUM grupp 2 och 8
Gruppledare

Leila Pipic
Tfn: 0521-72 16 15

Enhetschef
Katarina Karlsson
Tfn: 0521-72 24 47
E-post:
katarina.karlsson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 1 och 4
Gruppledare

Katarina Larsson
Tfn: 0521-72 16 10

Enhetschef
Linda Johansson
Tfn: 0521-72 22 46
linda.johansson@vanersborg.se

VARGÖN
Gruppledare

Isma Kucukovic
Tfn: 0521- 72 23 35

Enhetschef
Maria Nielsen
0521-72 23 25
E-post:
maria.nielsen@vanersborg.se

FRÄNDEFORS
Gruppledare

Connie Larsson
Tfn: 0521-72 22 54

Enhetschef
Carina Jägerbrand
Tfn: 0521-72 22 80
E-post:
carina.jagerbrand@vanersborg.se

BRÅLANDA
Gruppledare

Michaela Landström
Tfn: 0521-72 26 35

Enhetschef
Ted Fransson
Tfn: 0521-72 26 40
E-post:
ted.fransson@vanersborg.se

---------------------------------------

VERKSAMHETSCHEF
HEMTJÄNST
Anna Cederlund
Tfn: 0521-72 13 56
E-post:
anna.cederlund@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här