Hoppa till innehåll

Demensteamet

Demensteamet är en del av Vänersborgs kommunala vård och omsorg. Vi som arbetar i demensteamet har en hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor som har en demenssjukdom. Teamet strävar efter att förstärka de friska egenskaperna hos varje individ.

Du kan få hjälp från demensteamet om:

  • du har en demensdiagnos fastställd av läkare, och har särskilda behov och behöver utökat stöd i din demenssjukdom.
  • för dig som har hemtjänst sedan tidigare. Enhetschefen för din hemtjänstgrupp gör en bedömning i samråd med demenssjuksköterskan om du har behov av insatser från demensteamet.
  • du som inte har hemtjänst sedan tidigare kontaktar kommunens biståndsenhet för att ansöka om det.

Demensteamets personal har kunskap om BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Att arbeta strukturerat för att minska BPSD är en arbetsmetod vi använder oss utav.

Demensteamet arbetar multiprofessionellt och samarbetar nära med demenssjuksköterskan, kommunsjuksköterskan, anhörigstödet, dagverksamhet, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare.

För mer information kontakta gärna demenssjuksköterska, enhetschef eller gruppledare. Se under kontakt.

BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Behöver du nå personal i demensteamet under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 073-6610314.
(gäller inte Brålanda)

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

KONTAKT

Enhetschef
Simone Sjöling
0521-72 15 00
simone.sjoling@vanersborg.se

Demensteamet
0521-72 20 39

Gruppledare
Annette Utter
annette.utter@vanersborg.se

Besöksadress team
Solängen
Idrottsgatan 5 A
Vänersborg

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
beatrice.pettersson@vanersborg.se

Besöksadress
Gyllenheimsgatan 20
Vänersborg

Arbetsterapeut demens
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
Mobil: 0705-21 80 70
annica.lindbom@vanersborg.se.