Hoppa till innehåll

 

Trygghetskapande teknik

Bild på ett digitalt lås på en dörr.

Batteridrivet låsvred monterat på insidan av ytterdörr.

Trygg, aktiv och delaktig

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt hem. Därför använder vi teknik som komplement till den vanliga omsorgen. Tekniken ersätter inte den personal som kommer hem till dig.

Trygghetsskapande teknik, så kallad välfärdsteknik, är till för dig som behöver stöd i vardagen. Avsikten är att du ska känna dig trygg och vara så aktiv, delaktig och självständig som möjligt. Exempel på trygghetsskapande teknik är nyckelfri hemtjänst och trygghetslarm.

Digitala lås

Trygghet och kvalitet med digitala låsvred inom hemtjänsten

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen lägenhetsdörren hos vårdtagaren.

Du som bor i Vänersborgs kommun och har hemtjänst eller trygghetslarm får låsvredet på insidan av din lägenhetsdörr utbytt mot ett digitalt låsvred. Du kommer överens med din hemtjänst om du själv vill öppna för personalen.

Vad är ett digitalt låsvred?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr. Du själv använder din vanliga nyckel när du låser och låser upp din dörr. Hemtjänsten och larmmottagningen däremot använder en specifik tjänstetelefon för att låsa upp dörren. Dessutom finns möjlighet för personal på larmmottagningen att snabbare komma hem till dig om du larmat. När tjänstetelefonen använts kan man se vem som öppnat din dörr, när och hur länge utföraren stannat, vilket underlättar vid uppföljning av den hjälp du får.

Hög säkerhet och integritet

Endast personal med behörighet kan använda tjänstetelefonen. Tekniken gör att personal måste stå i omedelbar närhet av din dörr för att kunna öppna den. Eftersom ingen annan än din hemtjänst eller larmmottagningen kan använda tjänstetelefonen blir den också som en "digital legitimation" för hemtjänsten och larmmottagningen. Försäkringsskyddet (skalskyddet) förändras inte. Din hemförsäkring gäller precis som tidigare.

Monteringen av låsvredet på din dörr

Monteringen utförs av installatörer som är godkända och anställda av Vänersborgs kommun. För din trygghet legitimerar sig installatören med ett ID-kort från Vänersborgs kommun. Installatören byter ut ditt nuvarande låsvred mot ett digitalt låsvred. Vänersborgs kommun står även för återinstallation av det ordinarie låsvredet. Det blir ingen åverkan på din dörr.

Syns inte utifrån

På utsidan syns ingen förändring. Du kommer att kunna använda dina nycklar till din bostad och nyckelbrickan till porten precis som tidigare.

Nyckelfri hemtjänst sparar tid

Nyckelfria lås inom hemtjänsten har blivit en framgångsrik del av verksamheten. Digitala lås är bättre och tryggare, både för brukare och personal. Det är tidsbesparande för hemtjänstpersonalen som slipper hålla reda på nycklar.

Frågor och svar

Varför är det nyckelfria låsvredet bra för mig?

Den nyckelfria hemtjänsten ökar din trygghet. När hemtjänstpersonalen öppnar dörren med sin mobiltelefon, registrerar systemet vem som kommit, när och hur länge vi stannat hos dig. Därför fungerar mobilen även som en form av ”digital legitimation”.

Eftersom hemtjänsten inte behöver ta med sig nyckel, kan vi komma snabbare till dig om du larmar.

Den digitala nyckeln är också säkrare än en vanlig nyckel eftersom den inte går att kopiera eller tappas bort på samma sätt som en vanlig nyckel.

Måste jag betala något?

Nej, det kostar inget.

Blir det några skador på min dörr?

Nej. Dessutom syns inte det nya låsvredet på utsidan av dörren.

Kan bedragare öppna dörren?

Den digitala nyckeln har ett mycket starkt skydd mot intrång. Den kan enbart användas av behörig hemtjänstpersonal, och personalen måste regelbundet ange sitt lösenord för att kunna använda nyckeln.

Om personalen tappar bort telefonen, spärras den snabbt.

Det nyckelfria låsvredet har använts i över tio år i över 100 kommuner. Än har ingen obehörig lyckats låsa upp en dörr med denna typ av lås.

Kan vem som helst komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal kan låsa upp. För att kunna öppna, måste personalen stå intill dörren.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Då spärras telefonen omgående och går inte att använda.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Låsvredet drivs med batteri som håller ungefär två år. Hemtjänstpersonalen får i god tid innan batteriet tar slut en signal om det. För att öppna dörren krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning.

Måste jag byta nyckel?

Nej. Det är bara vredet som byts ut. Låscylindern är kvar. Du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar efter att jag fått det nya låsvredet?

Larmmottagningen kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvarar vi inlåst i ett skåp hos larmmottagningen.

Vad händer om jag flyttar eller säger upp min hemtjänst?

Då tar vi bort låsvredet och monterar tillbaka ditt gamla lås.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, detta förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet. Ditt gamla lås finns kvar som det var innan vi installerade det nya låsvredet.

Försäkringsbolaget brukar i allmänhet godkänna själva låset som finns på dörren och inte vad som styr låset. Ingen förändring görs på befintligt installerat lås och skalskyddet förblir därmed oförändrat. Det gamla låset sitter kvar och fungerar precis som tidigare.

Ett motordrivet vred monteras på insidan. Det styrs via tjänstetelefon via krypterad ”Bluetooth” på banksäkerhetsnivå och med skydd mot inspelning-uppspelning. Försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet förändras alltså inte.

KONTAKT

VÅRD OCH OMSORG - HEMTJÄNST

Verksamhetschef
Anna Cederlund
Tfn: 0521-72 13 56
E-post: anna.cederlund@vanersborg.se