Hoppa till innehåll

 

Trygghetslarm

Din trygghet i hemmet

Trygghetslarmet ger dig tryggheten att vid en akut situation i hemmet kunna påkalla kunnig personal och få hjälp dygnet runt.

Målet är att vårdtagaren ska känna sig trygg i sin egna hemmiljö.

Trygghetslarmen ingår i ett digitalt system som är helt friställt från det fasta telefonnätet. Den digitala larmenheten, med inbyggd GSM-modul, är utrustad med ett sim-kort och överför larmen via mobiltelefonnätet. Enheten är en typ av högtalartelefon som består av två delar;
- Huvuddelen ska vara ansluten till elkontakt samt ha en god täckning med GSM-nätet.
- Andra delen består av en larmknapp som du bär med dig, antingen i armband eller halsband.

Hur får jag ett trygghetslarm?

 • Du ansöker om trygghetslarm genom att ta kontakt med biståndsenheten. En handläggare går igenom ärendet och gör en bedömning om behovet finns för ett trygghetslarm.
 • Beslutet skickas sedan till larmmottagningen som tar hand om ärendet. Vi tar kontakt med dig för vidare installation och mottagande av nyckel.
 • När tygghetslarmet installeras ska en hemnyckel lämnas, så att personal kan komma in i bostaden vid larm. Nyckeln förvaras i ett kassaskåp på larmmottagningen och används endast vid larmåtgärder.
  Vid installationen kommer även ett personallås att installeras.
  (Personallås är ett dörrlås som behörig personal använder för att låsa upp dörren via sin mobiltelefon).

Hur fungerar trygghetslarmet?

 • Om du hamnar i en akut situation så du behöver tillkalla hjälp, använder du ditt trygghetslarm. Exempelvis om du ramlar eller blir akut sjuk.
 • När du tryckt på knappen ringer trygghetstelefonen automatiskt upp larmmottagningen och du kan prata med personal genom larmenhetens högtalare.
 • Under samtalet bedöms de insatser som krävs för att hjälpa dig på bästa sätt, i form av hembesök, kontakt med hemsjukvård eller annan vårdpersonal.
 • Om larmpersonalen inte får kontakt, ringer de upp på din vanliga telefon. Om du fortfarande inte svarar, åker personalen ut till din bostad.

OBS! TRYGGHETSLARMET ERSÄTTER INTE 112!

Beskrivning av verksamheten

Larmmottagningen är bemannad av undersköterskor som åtgärdar, servar, installerar och avslutar larm mellan kl 07.00-21.15. Vi arbetar 2-3 personal åt gången och den totala arbetsgruppen består av 7 personal. Mellan kl 21.15-07.00 tar nattpatrullen emot och åtgärdar larmen.

Larmmottagningen har en bil som är utrustad med en portalbel lift och andra diverse hjälpmedel som kan behövas vid akuta situationer. Det är alltid 2 personal som åker ut. Vårt ansvarsområde är hela Vänersborgs kommun.

Kvinna med larmklocka hängande runt halsen. Foto.

Kvinna med larmklocka hängande runt halsen

Trygghetslarm och larmklocka. Foto.

Trygghetslarm och larmklocka.

KONTAKT

LARMMOTTAGNINGEN
Gyllenheimsgatan 20 A
462 35 Vänersborg

Telefon
0521-72 21 27

E-post
larmet.larmmottagningen@vanersborg.se

Brådskande ärende under kvällar och helger
Behöver du nå hemtjänstpersonal under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 073-661 03 14.

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Simone Sjöling
Tfn: 0521 - 72 21 73

MER information

Ansöka om trygghetslarm
Ansök hos biståndsenheten

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här