Hoppa till innehåll

Gemensam värdegrund för

vård och omsorg i Vänersborgs kommun

Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är”

Värdigt liv

Delaktighet
Jag ska ha möljighet att påverka och vara delaktig i hur hjälpinsatserna för mig utförs.

Hjälpinsatserna ska utformas utifrån mina egna behov, vanor och resurser. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet.

Integritet
Jag har rätt till personlig integritet och sekretess gällande min person.

Bemötande
Jag ska i mina kontakter med vård och omsorg uppleva ett gott bemötande.

Välbefinnande

Trygghet
Jag ska uppleva trygghet i hjälpinsatsernas utförande.
Jag ska känna mig sedd och bekräftad för den jag är.
Jag ska ges möjlighet att uttrycka mina åsikter och synpunkter.

Meningsfullhet
I mina möten med vård oh omsorg ska jag ges möjlighet att framföra vad som är meningsfullt för mig.

KONTAKT

Verksamhetschef vård, stöd och utredning
Kristina Wallstedt
Telefon: 0521-72 13 21
E-post:
kristina.wallstedt@vanersborg.se

Verksamhetschef
vård och omsorg
- hemtjänst
Anna Cederlund
Telefon: 0521-72 13 56
E-post: anna.cederlund@vnersborg.se

Verksamhetschef vård och omsorg - särskilt boende
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Jarmo Lahtinen
Telefon: 0521-72 14 56,
070-795 87 75
E-post:
jarmo.lahtinen@vanersborg.se

Besöksadress
Vänersborgs kommun
Södergatan 16 A

Postadress
462 85 Vänersborg