Hoppa till innehåll

Hjälpmedel

Primärvårdsrehab

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig till någon av primärvårdsrehabiliteringarnalänk till annan webbplats.

Rehabilitering

Är du inskriven i kommunens hemsjukvård och/eller har frågor kring rehabilitering eller hjälpmedel kan du även se vidare information under hemsjukvården.

Kommunens enhet för rehabilitering ansvarar för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, för de som bor på kommunens särskilda boenden samt för de som vistas på kommunens dagverksamheter.