Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Integrationsenheten

Flyktingmottagande inom ASI i Vänersborgs
kommun arbetar med kommunens flyktingmottagande vilket innefattar mottagande av ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar tillhörande etableringsreformen som till exempel kvotflyktingar, kommunplacerade flyktingar, anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.