Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Integrationsenheten

Flyktingmottagande inom ASI i Vänersborgs
kommun arbetar med kommunens flyktingmottagande vilket innefattar mottagande av ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar tillhörande etableringsreformen som till exempel kvotflyktingar, kommunplacerade flyktingar, anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.

KONTAKT

ASI-Integration
Flyktingmottagande
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 5

Telefon, receptionen:
0521-72 25 75

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se