Hoppa till innehåll

Föreningsmatchning

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden med hjälp av föreningar och idéburna organisationer.

Det nya projektet ”Föreningsmatchning” är en utveckling av Vänersborgs kommuns tidigare framgångsrika sociala integrationsarbete med språkvänner, där nyanlända och etablerade Vänersborgare matchas ihop.

Grundprincipen för det nya samarbetet är detsamma, men istället för att enbart matcha individer med varandra så sker detta nu också mot föreningar.

Projektet drivs av Vänersborgs kommun med hjälp av medel från Länsstyrelsen, för att tillsammans med Arbetsförmedlingen utveckla ett koncept för ”Föreningsmatchning”.

Syftet med ”Föreningsmatchningen” är, att genom samverkan med civilsamhället och föreningslivet, ge nyanlända en möjlighet till nya nätverk, socialt stöd och språkträning.

Genom projektet ”Föreningsmatchning” utökar vi på detta sätt etableringsuppdraget till att också omfatta deltagande i olika föreningar.

Allt i syfte att underlätta etableringen av nyanlända ut på arbetsmarknaden och i samhället.

Projektet vänder sig till

  • Personer med utländsk bakgrund som vill delta i aktivitet/er i det lokala föreningslivet i Vänersborg. Deltagandet kan ske som praktik, volontärarbete eller fritidsaktivitet.
  • Föreningar, idéburna organisationer som är villiga att välkomna nya deltagare och låta dem ta del av utbudet där och få stöd i detta.

Så ansöker du till projektet

Om du som nyanländ deltar inom ”Etableringen” på Arbetsförmedlingen så pratar du först med din handläggare så får du mer information om dina möjligheter att delta.

Du kan även ta direkt kontakt med Jure Jozic, projektledare för projektet ”Föreningsmatchning” via mail jure.jozic@vanersborg.se eller på telefon 072-085 26 83.

Ni som företräder en förening eller en idéburen organisation anmäler ert intresse genom mail till samma adress som ovan, alternativt kontakta Jure Jozic direkt på telefon för mer information och kan då få en intresseblankett skickad till er.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information