Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nyanländ i Vänersborg

Bosättningslag (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016, reglerar kommunernas flyktingmottagande.Hur många nyanlända varje kommun skall ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen.

Flyktingmottagningen och Integrationscenter inom Integrationsenheten har som uppdrag att i samband med mottagande av nyanlända vara en sluss och ett välkomnande till den service inom de olika förvaltningarna som kommunen har att erbjuda sina invånare.

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för nyanlända flyktingar i kraft. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen (AF) har det övergripande ansvaret för etablering av de mottagna, vuxna i åldern 20-64 år som anvisas till kommunen. AF har även ansvar för de personer som på egen hand bosätter sig i kommunen och som omfattas av den s.k etableringsreformen. En etableringsplan upprättas av AF för den nyanlända och i normalfallet skall den bestå av heltidsaktiviteter
motsvarande 40 timmar per vecka.

Kommunernas ansvar i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

För information om ekonomiskt bistånd följ nedanstående länk. 
https://www.vanersborg.se/omsorg--hjalp/ekonomi---ekonomiskt-bistand-socialbidrag.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På webbplatsen Information om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information för dig som är nyanländ till Sverige. Här hittar du även information om Vänersborgs kommun.

Se även länkar i högerspalten till Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket samt Försäkringskassan.

KONTAKT

Integrationsenheten
Flyktingmottagande
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 5

Telefon, receptionen:
0521-72 25 75

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se