Hoppa till innehåll

 

Mottagande av ensamkommande barn/unga

Varje år kommer det barn/unga under 18 år ensamma utan att ha någon förälder med sig till Sverige för att söka asyl. Vi kallar dem ensamkommande barn/unga.

Länsstyrelsen och Migrationsverket tecknar överenskommelser med kommuner om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket bidrar till kostnaden för boendet för de ensamkommande barnen/ungdomarna. IFO (Individ- och familjeomsorgen) ansvarar för att ta emot de ensamkommande barn/unga och ordna boende och annan omsorg till dem. Varje asylsökande barn/unga tilldelas en god man och när barnet/den unge har fått permanent uppehållstillstånd (PUT), utses en särskilt förordnad vårdnadshavare.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se