Hoppa till innehåll

 

Mottagande av ensamkommande barn/unga

Varje år kommer det barn/unga under 18 år ensamma utan att ha någon förälder med sig till Sverige för att söka asyl. Vi kallar dem ensamkommande barn/unga.

Länsstyrelsen och Migrationsverket tecknar överenskommelser med kommuner om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket bidrar till kostnaden för boendet för de ensamkommande barnen/ungdomarna. ASI (Arbete, Sysselsättning, Integration) ansvarar för att ta emot de ensamkommande barn/unga och ordna boende och annan omsorg till dem. Varje asylsökande barn/unga tilldelas en god man och när barnet/den unge har fått permanent uppehållstillstånd (PUT), utses en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Integrationsenheten i Vänersborgs kommun driver i dagsläget två boenden för ensamkommande ungdomar i åldern 15-18 år.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Integrationsenheten:

Besöksadress:
Östra vägen 5

Telefon reception
0521-72 13 00