Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Samhällsorientering för nyanlända i Fyrbodal - Vänersborg

Samhällsorientering är en obligatorissk utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Kommunen ansvarar för detta och utbildningen är till för att hjälpa dig att

  • Snabbare komma in i samhället
  • få kopplingar till arbetslivet

Målet är att du ska lära känna det svenska samhället och själv kunna söka kunskap.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Utbildningen ger dig viktig information för en bra start i Sverige.

Det handlar också om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om:

  • Arbete och utbildning
  • Bostad
  • Hälsa och sjukvård
  • Barn och familj

Utbildningen sker i dialogform på ditt eget språk, du får lyssna, fråga och diskutera. Gruppen träffas två dagar i veckan under 10 veckor. Efter kursen får du ett diplom.

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år och

  • har en etableringsplan (obligatoriskt)
  • är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013 (ej obligatoriskt)

Kursen är gratis för dig som deltagare!

För anmälan och övriga frågor, kontakta:
Sufyan Kadhim telefon 0521-72 25 58

E-post: sufyan.kadhim@vanersborg.se

Vid anmälan glöm inte att uppge namn, adress och vilket språk du talar (modersmål)

KONTAKT

Integrationscenter
Vänersborgs kommun
462 32 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 5

Enhetschef:
Sufyan Kadhim

Telefon:
0521-72 25 68

E-post:
sufyan.kadhim@vanersborg.se