Hoppa till innehåll

 

Startpunkten

Startpunkten är en del av DUA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) som är ett samarbete mellan Vänersborgs kommun, Arbetsförmedlingen samt Kunskapsförbundet Väst.

Startpunkten ingår som en del av verksamheten inom Arbete Sysselsättning och Integration i Vänersborgs kommun.

Programmet innehåller grundläggande information och fungerar också som ett välkomnande för dig som är helt ny i Sverige och Vänersborg.

Startpunkten:

  • En väg in för alla som nyligen fått uppehållstillstånd
  • Här samverkar Vänersborgs kommun, Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet
  • Gemensam kartläggning och planering görs tillsammans med deltagare

I Startpunkten får man en första introduktion till svenskt arbets- och samhällsliv.

Startpunkten innehåller också praktiska övningar och introduktion till många funktioner, e- tjänster och hemsidor som är viktiga för att klara sitt vardagsliv i Sverige.

Startpunkten pågår under fem veckor enligt ett rullande schema och varje ny vecka introduceras ett nytt tema.

Tema 1.Vänersborg, Föreningar och barnomsorg, 2. Myndigheter och budget, 3. Att vara arbetssökande, 4.Skola och studier och 5. Råd och stöd samt Boende och Hälsa, med mera, med mera.

Utbildningen sker genom föreläsningar av de olika samarbetsparterna samt lektioner och övningar som leds av DUA-kommunikatörer på respektive hemspråk.

Man får också en välkomstpärm: ”Välkommen till Vänersborgs kommun”.

I Startpunkten ingår ett flerpartssamtal. I detta deltar representanter från Arbetsförmedlingen, kommunen och SFI. Då görs en gemensam kartläggning och en individuell planering utformas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Startpunkten

Besöksadress
Resurshuset ASI
Östra vägen 5

Kontaktperson
Enhetschef
Sufyan Kadhim
0521-72 25 68
Tryck här för att skriva mail