Hoppa till innehåll

 

Nyhetsarkiv

Fairtrade City i samverkan med föreningslivet

För att på ett bättre sätt nå ut med information om Fairtrade till Vänersborgs kommuns invånare skänker Fairtrade City Vänersborg varor (Fairtrademärkta bananer, choklad, blommor o. dyl.) till de organisationer och föreningar som vid olika arrangemang och event inom kommunens gränser informerar deltagare, publik och besökare om Fairtrade.

För att erhålla Fairtradevaror skall arrangören/arrangemanget:

 • Ha en tydlig värdegrund som harmoniserar med värdegrunderna för Fairtrade City och Vänersborgs kommun.
 • Tydligt marknadsföra Fairtrade med hjälp av tillhandahållet skyltmaterial och bananmaskotar.
 • Gratis distribuera tillhandahållna Fairtradevaror till besökare och/eller deltagare.
 • Erbjuda Fairtradevaror vid fika- eller kioskförsäljning.
  Vid mindre arrangemang informera om Fairtrade med hjälp av informationsmaterial.
 • Vid större arrangemang informera om Fairtrade med hjälp av egna Fairtradeambassadörer.
 • Med fördel arrangera en aktivitet som marknadsför Fairtrade, gärna med Fairtradetema.

Fairtrade City Vänersborg tillhandahåller:

 • Marknadsföringsmaterial i form av utlåning av rollups, beachflaggor och banandräkter och t-shirts till ambassadörer m.m.
 • Informationsmaterial i form av faktablad och foldrar.
 • Utbildning av Fairtradeambassadörer.
 • Fairtradevaror till besökare och/eller deltagare.

  Bortkommet eller av oaktsamhet förstört material ersätts av låntagaren.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Samordnare Fairtrade City
Laila Haglund Martinsson

Telefon
0521-72 24 60

E-post: laila.haglundmartinsson@vanersborg.se