Hoppa till innehåll

Publicerad 2014-03-05

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vad är antibakteriella ämnen?

Med antibakteriella ämnen menas i detta sammanhang framför allt triclosan och silver. Det förekommer även andra ämnen, men dessa är de vanligaste. De tillsätts till kläder, skor, hushållsartiklar och hygienprodukter för att motverka bakterietillväxt och därmed dålig lukt. Tidigare var även tandkräm ett stort användningsområde för triclosan, men den användningen verkar i stort sett ha upphört i Sverige.

Både silver och triclosan är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Det finns också studier som visar att antibakteriella ämnen kan leda till att bakterier blir resistenta mot antibiotika, vilket är ett stort hot mot hälsan. Varken triclosan eller silver finns med på kandidatförteckningen

KONTAKT

Konsumentvägledning

Telefon:
0521-72 10 99

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg