Hoppa till innehåll

Publicerad 2014-03-05

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vad är bromerade flamskyddsmedel?

Det finns ungefär 70 olika bromerade flamskyddsmedel. Ett par av de vanligaste är HBCDD och PBDE. Den senare består i sin tur av olika produkter som benämns efter hur många bromatomer som sitter på varje molekyl. Penta-, okta- och deka-BDE innehåller fem, åtta respektive tio brom. Användningen av vissa av de bromerade flamskyddsmedlen är idag förbjuden eller på väg ner, medan andra fortfarande används i stor omfattning. Dessutom kommer nya föreningar som ersätter de gamla.

HBCDD och de flesta PBDE är giftiga och svårnedbrytbara och deras användning är därför reglerad. Deka-BDE får fortfarande användas men det finns indikationer på att det kan brytas ned till farligare ämnen, vilket gör att även användningen av deka-BDE ifrågasätts. Av de bromerade flamskyddsmedlen är det bara HBCDD som finns med på kandidatförteckningen.

KONTAKT

Konsumentvägledning

Telefon:
0521-72 10 99

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg