Hoppa till innehåll

Publicerad 2014-03-05

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vilka farliga ämnen kan förekomma i varor jag köper?

Det handlar om väldigt många olika ämnen, och nya upptäcks hela tiden. Bland de ämnen som har fått särskild uppmärksamhet kan nämnas antibakteriella ämnen som triclosan och silver, bisfenol-A, bromerade flamskyddsmedel, ftalater, nonylfenoletoxilat och fluorerade ämnen. Bland de ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen kan exempelvis följande finnas i varor:
  • Ftalater – mjukgörare i PVC mm
  • HBCDD – flamskyddsmedel i byggmaterial, elektronik, möbler, textilier
  • Kloralkaner – Flamskydd och mjukgörare i plast- och gummi mm 
  • Antracen – däck och andra gummivaror, takpapp, impregnerat trä
  • Bor-, krom- och arsenikföreningar – impregnerat trä

KONTAKT

Konsumentvägledning

Telefon:
0521-72 10 99

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg