Hoppa till innehåll

Publicerad 2014-03-05

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vilket ansvar har företaget?

Det är företagen som tillverkar, importerar och säljer varor som är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Därför måste de arbeta medvetet med kemikaliefrågor.

Företagen måste ha kontroll på om varorna innehåller farliga ämnen, ställa krav på leverantörer och kanske göra egna stickprovskontroller. De ska också informera om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen.

Myndigheternas roll är att kontrollera att företagen tar sitt ansvar.

KONTAKT

Konsumentvägledning

Telefon:
0521-72 10 99

Besöksadress:
Östra Vägen 1

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg