Hoppa till innehåll

 

Vanliga konsumentfrågor och svar

Här får du svaren på de vanligaste frågorna som konsumentvägledningen får in

Vad innebär öppet köp?

Öppet köp är ett frivilligt åtagande för säljaren. Kom ihåg att varan måste vara oanvänd och att du måste ha sparat originalförpackningen samt kvittot för att du ska kunna återlämna varan.

Butiken kan också välja att inte erbjuda öppet köp, det är inget som du som konsument enligt lag har rätt till.

Mer om öppet köp på Konsumentverkets hemsida "Hallå Konsument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag ångra mitt köp?

Vid köp i butik har du inte ångerrätt enligt ditansavtalslagen (se ovan angående öppet köp/bytesrätt). Vid köp via internet, hemförsäljning, postorder, telefonförsäljning och även i vissa fall vid canvasförsäljning (köp som sker på exempelvis allmänplats) har man ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten är då 14 dagar. 

Mer om ångerrätt på Konsumentverkets hemsida "Hallå Konsument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När har jag bytesrätt?

Bytesrätt är frivilligt för butiken att erbjuda köparen. Antingen får du byta varan eller får du ett tillgodokvitto istället för pengar tillbaka.

Garanti. Vad betyder det?

En garanti är ett frivilligt åtagande för säljaren. Åtagandet betyder att säljaren ansvarar för att varan fungerar under garantitiden. Omfattningen av garantin bestäms av säljaren. Garantin får dock aldrig medföra att köparens rättigheter enligt lag försämras. Information om garanti ska lämnas skriftligen till köparen.

Är företaget ansvarigt för alla fel på varan?

Företaget ansvarar enligt lag för alla fel som fanns när du köpte varan. Det kan till exempel gälla fabrikationsfel. Fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses vara ursprungliga fel och då ska säljaren åtgärda dem utan kostnad för dig. Om du själv orsakat felet, till exempel genom att inte följa skötselråden som följer med, har företaget inget ansvar för felet på varan. Reklamationsrätten gäller alltid tre år, men efter sex månader måste du som konsument kunna visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Vilka krav kan jag ställa om det är fel på min vara?

 1. Du har rätt att i första hand få varan reparerad.
 2. Om detta inte kan ske har du rätt att få en ny, felfri vara (omleverans).
 3. Om reparation och omleverans inte blir aktuell kan du begära prisavdrag om näringsidkaren inte inom skälig tid reparerar varan eller levererar en ny vara till dig. Summan på prisavdraget ska motsvara felets betydelse och omfattning.
 4. Alternativet till prisavdrag är att du häver köpet, vilket betyder att du lämnar tillbaka varan och får pengarna tillbaka. Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Observera att säljaren alltid har rätt att i första hand erbjuda dig en reparation eller omleverans (om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig), innan du kan kräva prisavdrag eller hävning.

Enligt Konsumentköplagen har du rätt att hålla inne så mycket betalning som krävs (som säkerhet) på grund av att varan är felaktig.

Mer om konsumentköplagen på Konsumentverkets hemsida "Hallå Konsument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken ersättning kan jag få om det är fel på min vara?

Du har rätt till ersättning för alla utgifter som du drabbas av på grund av fel på det du köpt. Det kan handla om till exempel resekostnader eller fraktkostnader. Du kan även få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj. Till exempel om en trasig frys gör att dina frysvaror förstörs. 

Jag kommer inte överens med företaget jag köpt varan av. Vad gör jag?

I första hand bör du göra en skriftlig reklamation till företaget, och även begära ett skriftligt svar. Leder inte det till någon lösning kan du vända dig till konsumentvägledare i din hemkommun.
Konsumentvägledare i Vänersborgs kommun

Nästa steg blir att pröva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket är gratis när det gäller tvister mellan konsumenter och företag. Som konsument måste du göra en skriftlig anmälan till ARN, som sedan fattar ett beslut om hur de tycker att tvisten ska lösas. Besluten är rekommendationer, men de flesta företag följer dem.

Mer om hur du reklamerar på Konsumentverkets hemsida "Hallå Konsument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om hur du anmäler på Allmänna reklamationsnämndens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste jag spara kvittot? Och hur länge?

Det är alltid bra att spara kvittot, om du senare skulle vilja reklamera en vara. Som köpare är det du som ska kunna visa att du köpt en viss vara i en viss affär vid ett visst tillfälle. Vid köp av varor och tjänster behöver du därför spara kvittot i tre år efter köpet. Om du inte har sparat ditt kvitto och vill göra en reklamation måste du på något annat sätt visa att du köpt den specifika varan hos en specifik försäljare.
Mer om kvitto på Konsumentverkets hemsida "Hallå Konsument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har jag alltid 30 dagar på mig att betala en faktura?

Nej. Det finns ingen regel som säger att du har 30 dagar på dig att betala en faktura. Om det finns bestämmelser om betalningsdag i ett avtal, gäller dessa. Om det inte avtalats om betalningsdag, ska du betala när säljaren kräver det. Om du betalar via bank- eller postgiro är det bäst att vara ute i god tid. Ofta tar de tre vardagar för banken att överföra summan. Ett företag kan återkomma upp till tre år efter det att du köpt en vara eller tjänst och kräva betalning. För att slippa betala igen måste du kunna bevisa att du betalat. Det gör du enklast med hjälp av ett kvitto.

Jag har fått en faktura på en vara jag inte beställt. Vad gör jag?

Meddela företaget skriftligen att du motsätter dig betalningskravet med en förklaring varför du inte anser dig betalningsskyldig. I brevet ska du ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om du har en sådan. Du ska även ange fakturanummer, datum och beloppet på den faktura som du bestrider. Spara i bevissyfte alltid en kopia på brevet.

Om du får en påminnelse på den första fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev. Det är tillräckligt att invända mot det första betalningskravet. Om företaget vänder sig till ett inkassobolag, får du ett nytt krav även från inkassobolaget. Det är då viktigt att du även bestrider detta krav skriftligen med samma procedur som ovan.
Mer om hur du bestrider en faktura på Konsumentverkets hemsida "Hallå Konsument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En näringsidkare hotar med inkasso, men jag anser att jag inte är skyldig att betala. Vad gör jag?

Om du anser att fakturabeloppet är felaktigt, eller att det inte överhuvudtaget finns ett avtal mellan näringsidkaren och dig ska du:

1) Skriftligen meddela näringsidkaren att du bestrider fakturan, eller delar av den.
2) Förklara varför du bestrider fakturan och begära ett skriftligt svar inom 7 arbetsdagar.

Om näringsidkaren trots ditt bestridande skickar fordran till inkasso ska du bestrida även till inkassobolaget.
Mer om inkassolagen på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har fått en faktura, men beloppet är högre än det vi kom överens om. Vad gör jag?

Du har inte rätt att hålla inne hela fakturabeloppet om du endast bestrider delar av den. Detta innebär att den del av fakturabeloppet du anser är rimlig/avtalsenlig ska du betala in till näringsidkaren. Du ska naturligtvis i samband med att du håller inne med betalning skriftligen reklamera till näringsidkaren i enlighet med punkten ovan.

Mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets hemsida "Hallå konsument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste jag betala ett abonnemang även om jag flyttat och leverantören inte kan leverera tjänsten till den nya bostaden?

Ja, som huvudregel är du bunden av ditt abonnemang under bindningstiden även om du flyttar till en bostad där näringsidkaren inte kan leverera tjänsten. Ett undantag kan vara om ert avtal ger dig rätt att vid flytt, säga upp avtalet i förtid. Fråga operatören om det går att förkorta bindningstiden eller minska kostnaden på annat sätt, exempelvis genom att byta till en billigare tjänst under resterande avtalsperiod eller överlåta abonnemanget till någon annan.

Ett annat undantag kan vara om den som tecknat avtalet går bort. Dödsboförvaltaren bör i sådana fall skriftligen meddela motparten att abonnemangstecknaren har gått bort och att dödsboet önskar säga upp avtalet på grund av dödsfall.
Mer om dina rättigheter på Telekområdgivarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag ska anlita en hantverkare och undrar vad jag ska tänka på?

 • Begär skriftlig offert av flera hantverkare. 
 • Ta referenser från tidigare kunder.
 • Kontrollera företaget. Kontakta Skatteverket för att kontrollera att företaget har F-skattsedel. Detta är viktigt för att du inte ska behöva betala sociala avgifter. Kontakta Kronofogden för att kontrollera att företaget inte har obetalda skulder eller betalningsanmärkningar.
 • Skriv ett avtal med hantverkaren. Muntliga avtal är också bindande, men det är mycket svårare att bevisa vad som egentligen avtalats.
  Använd till exempel Konsumentverkets hantverkarformulär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 •  I avtalet skriver man när arbetet ska starta, när hantverkaren förväntas vara klar samt det förväntade priset. Skriv in i avtalet att betalning ska ske först när arbetet är klart. Om ni kommit överens om ett fast pris, ska detta gälla. Har ni enats om ett ungefärligt pris, får det inte överskridas med mer än 15 procent. Det kan även vara en bra idé att avtala om vite. Med det menas ett på förhand avtalat skadestånd, för varje påbörjad vecka hantverkaren blir försenad. Avtalar ni om något nytt som skall göras gör ni upp ett nytt avtal kring det.
 • Du kan hämta broschyren ”Tips till dig som ska anlita hantverkare” hos Konsument Vänersborg.
  Broschyren "Tips till dig som ska anlita hantverkare" från Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag utnyttja ROT-avdraget?

ROT-avdraget gör att du kan dra av för vissa hantverkstjänster.
Om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag ska teckna en försäkring och undrar vad jag ska tänka på och var jag kan jämföra försäkringar?

Du kan få information om och jämföra försäkringar på
Konsumenternas försäkringsby.
Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Konsumentvägledning

Telefon:
0521-72 10 99

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg