Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-08-03

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fortsatt stora säkerhetsrisker på lekland

Konsumentverket har undersökt säkerheten på åtta lekland. Bland annat fann man fel som innebär risk för strypning och hängning

Antalet anmälningar till Konsumentverket om olyckor på lekland har ökat sedan 2005, då den första anmälan kom in. Totalt har myndigheten fått in ett drygt ett åttiotal anmälningar från konsumenter och underrättelser från företag om olyckor på lekland.

– Förra gången vi kontrollerade lekland var 2011 och tyvärr kan vi konstatera att säkerheten inte har blivit bättre sedan dess, säger Anna Strandberg, utredare vid Konsumentverket.

Bland de allvarligaste felen som upptäcktes var konstruktioner med öppningar där barn riskerar att fastna med huvudet och strypas eller hängas. Detta fanns på alla undersökta lekland.

Konsumentverkets granskning visar på stort behov av förbättringar när det gäller leklandens förebyggande säkerhetsarbete. Detta arbete omfattar bland annat årliga besiktningar, tätare egenkontroller, övervakning av besökarna samt, inte minst, att identifierade brister åtgärdas. Allt säkerhetsarbete ska dessutom dokumenteras och följas upp.

– För att höja säkerhetsnivån på leklanden behöver branschen respektera kravet på årlig besiktning och åtgärda påträffade säkerhetsbrister, i de allvarliga fallen omedelbart, säger Anna Strandberg.

Samtliga säkerhetsbrister som upptäcktes vid årets kontroll har nu åtgärdats.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se