Hoppa till innehåll

 

Missbruk och beroende -Vuxenenheten

Vänersborgs kommun erbjuder olika alternativ för dig som är över 18 år och som vill förändra din situation gällande ett problematisk användande av alkohol och/eller narkotika. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Sekretess

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagande social-sekreterare - Vuxenenheten

Telefon:
0521-72 17 05

Mottagare – familj, barn och ungdom

Måndag-fredag
kl. 08.30-09.30

Telefon:
0521-72 19 56 eller
0521-72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se