Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Missbruk

Har du problem med alkohol och/eller narkotika eller känner du någon som har det?

Vänersborgs kommun erbjuder olika alternativ för dig som vill leva ett liv utan missbruk. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen. Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få.

Anhöriggrupp

Är du anhörig till någon som missbrukar alkohol eller narkotika?

Språngbrädan , 99 kB, öppnas i nytt fönster. (, 99 kB)

Sekretess

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

​Spelberoende

Har du problem med spelberoende/missbruk och önskar hjälp för det kan du kontakta din vårdcentral, för mer information om spelberoende se Vårdguiden 1177:s hemsida (länk i högerkolumnen).

Vid akuta problem såsom avgiftning och abstinensbehandling, kontakta sjukvården.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagande social-sekreterare - Vuxenenheten

Telefon:
0521-72 17 05

Mottagare – familj, barn och ungdom

Måndag-fredag
kl. 08.30-09.30

Telefon:
0521-72 19 56 eller
0521-72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se