Hoppa till innehåll

 

Anhörigstöd

Anhörigstöd på Språngbrädan vänder sig till dig, som har en anhörig med ett riskbruk, skadligt bruk, missbruk eller beroendeproblematik. Anhörigstöd erbjuds främst i grupp men kan även förekomma individuellt. I grupp ges möjlighet att få ta del av andras erfarenheter med liknande livssituation.

Är du förälder till en ungdom och i behov av stöd och information gällande alkohol och/eller narkotika är du välkommen att kontakta Råd- och stöd öppenvårdsverksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du under 18 år och har eller har haft en närstående med beroendeproblematiok eller psykisk ohålsa är du välkommen att delta i Kaktusens gruppverksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen​Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Språngbrädan:
Sjöbodsvägen 2
462 42 Vänersborg

Telefon:
1:e behandlingssekreterare
0521-72 16 04

E-post: sprangbradan@vanersborg.se