Hoppa till innehåll

 

Information

Om du vill komma ifrån ett missbruk, skadligt bruk, missbruk eller beroendeproblematik av alkohol och /eller narkotika, är du välkommen att kontakta våra mottagare på Vuxenenheten. För dem beskriver du din situation och att du önskar hjälp av socialtjänsten. Därefter får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd.

Utredning​

En utredning innebär att du och din socialsekreterare gör en
kartläggning av din situation, och kring vilka hjälpbehov du har utifrån situation och problematik. Utredningen leder fram till ett beslut enligt socialtjänstlagen. Beslutet kan innehålla olika former av stöd och behandlingsinsatser. Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga.

Öppenvårdsenheten Språngbrädan​

Språngbrädan är en öppenvårdsenhet som finns till för
kommuninvånare som har frågor, eller vill ha stöd och behandling, gällande alkohol- och/eller narkotika. Här erbjuds olika former
av hjälp, individuellt anpassade samtal och manualstyrda behandlingsformer, i syfte att förändra livssituationen utifrån riskbruk, skadligt bruk, missbruk eller beroendeproblematik.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare, Vuxenenheten
Tel. 0521-72 17 05
Måndag - fredag kl.8.30 - 9.30
(Avvikelser kan förekomma)

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Språngbrädan:
Sjöbodsvägen 2
462 42 Vänersborg

E-post:
sprangbradan@vanersborg.se

Telefon Språngbrädan:
1:e behandlingssekreterare
0521-72 16 04