Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Information

Om du vill komma ifrån ditt missbruk är du välkommen att kontakta vår mottagare på sektionen för Missbruksstöd. För dem beskriver du din situation och att du önskar hjälp av socialtjänsten. Därefter får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd.

Utredning​

En utredning innebär att du och din socialsekreterare gör en
kartläggning av din situation för att kunna ta reda på vilken typ av
missbruk du har, hur omfattande ditt missbruk är och vilka hjälpbehov du
har utifrån din situation och problematik. Utredningen leder fram till
ett beslut enligt Socialtjänstlagen. Beslutet kan innehålla olika former
av stöd och behandlingsinsatser. Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga.

Öppenvårdsenheten Språngbrädan​

Språngbrädan är en öppenvårdsenhet som finns till för
kommuninvånare som har frågor eller vill ha stöd och behandling gällande
sitt alkohol- och/eller narkotikaberoende. Här erbjuds olika former
av hjälp såsom råd och stöd och mer kvalitativ behandling i syfte att
förändra sin livssituation utifrån sitt riskbruk, missbruk och
beroendeproblematik.

Träffpunkten - social samvaro

Träffpunkten har öppet varje måndag och fredag, mellan kl 09.00-11.00.  Vi erbjuder kaffe och smörgås till självkostnadspris. Träffpunkten är öppen för alla inom missbruksstöds målgrupp och det krävs inget biståndsbeslut för att komma hit. Här finns möjlighet att prata med personalen samt att få hjälp att lotsas vidare till vård och behandling vid behov. Ta gärna kontakt med Språngbrädan för information.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare, Vuxenenheten
Tel. 0521-72 17 05
Måndag - fredag kl.8.30 - 9.30
(Avvikelser kan förekomma)

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Språngbrädan och Träffpunkten:
Sjöbodsvägen 2
462 42 Vänersborg

E-post:
sprangbradan@vanersborg.se

Telefon Språngbrädan:
1:e behandlingssekreterare
0521-72 16 04