Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Förståelse för svenska samhället viktigt för ensamkommande ungdomar

Som ensamkommande asylsökande ungdom är det självklart mycket som är nytt och främmande i det nya landet. Därför satsar kommunen en hel del på att ge kunskap om samhället, men också på samtal om värderingar och kultur. Som ett led i det arbetet bjöds polisen Mustafa Panshiri, som själv har sin bakgrund i Afghanistan, in till Vänersborg för att möta de ensamkommande ungdomarna.

Mustafa Panshiri informerade och inspirerade

Mustafa berättade om sin egen väg till Sverige och polisyrket, om svenska normer och värderingar som jämlikhet och jämställdhet, men också om våra lagar, om alkohol och droger, hur vår demokrati fungerar. Inte minst lyfte han fram hur viktigt det är för var och en att hitta sin egen dröm att sträva mot. För killarna från Afghanistan, som är en majoritet av de ensamkommande ungdomarna i Vänersborg, pratade Mustafa på deras eget språk, dari. De andra nationaliteterna fick hjälp av tolk för att ta till sig föreläsningen ordentligt.

– Mustafa berättade om sina egna tankar och upplevelser som ny i landet, och gav väldigt bra exempel som väckte killarnas intresse. Alla jag pratat med har varit jättenöjda och vi ser att det lockar till vidare frågor och diskussioner hemma på boendena, berättar sektionschef Fida Said som ansvarar för två av boendena i kommunen.

Enskilda samtal för att utveckla kunskaper och färdigheter

Ett annat sätt att arbeta för att killarna lär känna sitt nya hemland är ett arbetsmaterial om hur det fungerar i Sverige, i form av en personlig pärm. De olika flikarna i pärmen är utgångspunkten för enskilda samtal mellan varje kille och personal på boendet. Den veckovisa dialogen har olika teman, såsom vård, utbildning, trafik och kollektivtrafik, mat och hälsa, fritid och aktiviteter. Arbetet består inte bara av samtal utan kan också innebära att prova på olika praktiska saker som att träna på att åka buss själv.

– Det har varit ett väldigt framgångsrikt arbete så här långt, och ger en bra struktur för att stärka ungdomarna i att klara sig själva, fortsätter Fida Said.

Ungdomarna går i introduktionsklasser på högstadiet eller gymnasiet och slussas när de är redo in i ordinarie klasser. Att delta i fritidsaktiviteter och skapa nätverk utanför boendet kan också vara ett sätt att lära känna det nya landet. Ett exempel är att personalen hjälpt några av killarna att bilda ett korplag i fotboll med regelbundna träningar och matcher. Andra ungdomar har hittat föreningar där de på egen hand deltar i idrottsaktiviteter eller annat föreningsliv.

Samhällsorientering i samarbete med ABF

Ännu en del i att öka ungdomarnas kunskap om Sverige är den samhällsorientering de tar del av när de kan tillräckligt med svenska. Samhällsorientering är en obligatorisk utbildning om det svenska samhället, för den som är ny i Sverige. Kommunen ansvarar för att ge utbildningen. För de ensamkommande ungdomarna organiseras den av ABF och består av ett tiotal lektioner på kvällstid, vid sidan av de ordinarie lektionerna i skolan. Kursen ger kunskaper om rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Etablering

Besöksadress
Resurshuset
Östra vägen 5

Receptionen
0521-72 13 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

MER information

I Vänersborg bor 110 ensamkommande ungdomar i kommunala boenden (HVB-hem), samtliga dessa är killar och majoriteten kommer från Afghanistan. Därutöver finns 68 ensamkommande ungdomar som placerats i familjehem.

Mer informationa finns på vår hemsida.

Invandring och integration