Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-14

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Färre ungdomar i Vänersborg röker

Elever skolkar mindre och trivs i skolan.
Färre ungdomar röker och dricker alkohol.
17-åriga killar testar oftare droger.

Detta är några exempel ur den senaste drogvaneundersökningen.

Under våren 2016 genomfördes en undersökning om elevers drogvanor i årskurs 9 och 2 på gymnasiet. Undersökningen gjordes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Antalet medverkande ungdomar folkbokförda i Vänersborgs kommun var 345 i årskurs 9 och 265 studerande i år 2 på gymnasiet.
I denna text benämns ungdomarna som 15-åringar respektive 17-åringar.

Rökning

I Västra Götaland ses en nedåtgående trend gällande andelen rökande ungdomar i båda åldersgrupperna. Detta kan även ses bland ungdomarna i Vänersborg där rökningen har minskat i båda åldersgrupperna sedan föregående undersökning som genomfördes 2013.

Alkohol

Bland Vänersborgs 15-åringar uppger 38% att de druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna och detta är en minskning med 10% sedan 2013. Av Vänersborgs 17-åringar är det 77% som uppger att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna.

24% av 15-åringarna och 35% av 17-åringarna uppger att de blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar, vilket är färre än 2013.

-
Föräldrar har blivit mer restriktiva med att förse sina barn med alkohol. Här tror vi att våra upplysningskampanjer har gett effekt, säger Sara Gunnarsson, drogförebyggande samordnare i Vänersborgs kommun.

Narkotika

Användningen av narkotika har minskat bland flickorna i båda åldersgrupper jämfört med föregående undersökning. En sak som sticker ut i årets undersökning är att narkotikaanvändningen bland 17-åriga pojkar. Cannabis är det vanligaste preparatet bland ungdomar.

- Detta är tyvärr något som både jag och elevhälsopersonal på gymnasiet har märkt det senaste året. Därför har vi redan under hösten påbörjat insatser på gymnasiet som vi kommer fortsätta med. Vi hoppas att fler ungdomar vågar stå emot grupptrycket, som är den vanligaste anledningen till att ungdomar provar cannabis, berättar Sara.

Skoltrivsel och skolk

84% av ungdomarna från Vänersborg uppger att de trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. Bland 17-åringarna från Vänersborg har det skett en minskning av andelen som skolkar och denna andel är lägre än genomsnittet för Västra Götaland.

- Ännu ett bevis för att kommunens hyllade arbete med skolnärvaro har gett effekt.

Länk till undersökningen , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare 0521-72 17 25

KONTAKT

Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare

Telefon:
0521-72 17 25

E-post: sara.gunnarsson@vanersborg.se