Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-02-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Socialtjänsten bra på bemötande

Vänersborgs kommun är duktig på att bemöta personer med psykisk ohälsa. 

Det är brukarorganisationen Nationell samverkan för Psykisk hälsa, NSPH, som har betygsatt kommunerna.  Vänersborg placerar sig som tredje bäst i Västra Götaland.

Kartläggningen från NSPH sändes ut som en enkät till kommunerna. Där fick de svara på frågor som hur de lyssnar på sina klienter och om de samarbetar med några brukarorganisationer.

Dessutom ställdes frågan om socialsekreterarna har fått någon vidareutbildning kring bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utifrån svaren blev kommunerna betyg på en skala från noll till sex, där sex var bäst. Vänersborg fick fem.

Karin Hallberg, socialchef i Vänersborg, är nöjd med det goda betyget.

– Vi har tydlig information uppifrån och ner till brukarna och till samarbetande verksamheter. Vi har också jobbat mycket med värdegrunder i bemötandet.

– Vi ska situationsanpassa oss inför varje individ, något som måste vara ett ständigt pågående arbete, säger Karin Hallberg.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se