Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-19

Gott betyg för individ- och familjeomsorgen

Under hösten 2016 genomfördes en nationell brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Brukarundersökningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting.

De verksamheter som ingick i undersökningen var social barn- och ungdomsvård fördelat på vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre (exklusive ensamkommande), ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande), missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd.

Personer som hade kontakt med IFO under september-oktober erbjöds att besvara en enkät bestående av sju frågor inom fem kvalitetsområden; information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Enkäten var översatt till sju olika språk och totalt inkom 229 fullständiga enkäter, vilket gav en svarsfrekvens på 66 %.

I resultatet framgår att IFO i Vänersborg totalt, har goda resultat i jämförelse med de övriga elva svarande kommunerna i Västra Götalands Län.

Under hösten 2017 planerar Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg att åter igen genomföra brukarundersökning.

Presentation av brukarundersökning 2016 ()

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se