Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-01

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Boendeplanen blickar framåt

Behovet av bostäder till nyanlända är stort och äldre bor kvar längre hemma. Det är några av slutsatserna i socialnämndens nya boendeplan, som kommunfullmäktige godkände den 26 april.

Boendeplanen täcker åren 2017-2019 och blickar framåt till 2024.

En trend inom äldreomsorgen är att gamla bor kvar längre hemma. Därför vill man, enligt planen, fasa ut serviceboendena och ersätta dem med trygghetsboenden som drivs av andra än socialförvaltningen.

Det finns också ett stort behov av bostäder för nyanlända flyktingar, ensamkommande ungdomar och anknytningsfamiljer så att etableringen in i det nya samhället blir mer möjlig.

Boendeplanen 2017-2019 i korthet

Individ- och familjeomsorgen

Tre boendemoduler och nya och bättre lokaler ersätter Marierovägens träningsboende. Stort behov av bostäder till nyanlända.

Omsorg om funktionshindrade

Det blir ett nytt boende för socialpsykiatrin och platser för socialpsykiatrin på Niklasbergsvägen 9 år 2017. Behov av en ny gruppbostad på Tegelbruksvägen. I år försvinner Sjöbodsvägen. 2018 behövs ett nytt boende för socialpsykiatrin och en tomt med fem boendemoduler. 2019 planeras en servicebostad på Idrottsgatan 5.

Vård och omsorg om äldre

Niklasbergsvägen 9 (gamla Gläntan) öppnar. Solbacken, också det på Niklasberg, ska byggas om och ut. Två serviceboenden stänger.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se