Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-26

Future Kitchen i Vänersborg

Nyanlända ska lockas till att jobba inom storhushåll.

Redan nu och i framtiden kommer bristen på utbildade kockar, dietkockar och biträden bli mycket stor i Sverige. Vi i Vänersborgs Kommun har ingått i ett projekt Future Kitchen. Hos oss i Vänersborg deltar nu 6 nyanlända i projektet.

Inledningsvis har deltagarna gått en två veckor lång introduktion där man gått igenom grundläggande livsmedelssäkerhet och köksterminologi. Nu är alla deltagare igång i våra kök i Vänersborgs Kommun där de alla har fått handledare som fått en särskild utbildning för att ta hand om deltagarna på bästa sätt i respektive kök. Planen är att alla ska vara färdiga till sommaren, terminavslut. Deltagarna är ute i våra kök 3 dagar i veckan och övriga 2 dagar är de sysselsatta på SFI (Svenska för invandare).

Vi på kostenheten har i samarbete med arbetsförmedlingen valt ut nyanlända som har tidigare kunskaper/erfarenhet eller ett intresse av restaurang och storhushåll genom intresseanmälan och därefter kortare intervjuer.

Vi hoppas att deltagarna väcker sitt intresse mer för yrket och söker sig till våra utbildningar inom restaurang och storhushåll och vidareutbildar sig inom yrket.

KONTAKT

Minna-Liisa Ydeskog
Utvecklingsledare Kostenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:
0521-72 24 34

E-post:
minna-liisa.ydeskog@vanersborg.se