Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-08

Brukarundersökning IFO

Under perioden 2017-09-11 – 2017-10-13 genomför vi återigen en enkätundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Detta för att få veta vad som fungerar bra och mindre bra i vår myndighetsutövande verksamhet.

Efter genomförd enkätundersökning kommer resultatet att redovisas här på hemsidan.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se