Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-06-29

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vi inför Smart Bemanning - ett system för schemaläggning

Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun har inlett ett arbete med att införa ett nytt arbetssätt vad gäller bemanningsplanering och schemaläggning.

Syftet är att bättre tillgodose verksamhetens och brukarnas behov, samt att skapa hållbara arbetsplatser för våra medarbetare. Arbetssättet kallar vi ”Smart Bemanning”. Arbetet pågår inom Vård och omsorg och delar av
Vård, stöd och utredning.

Bakgrunden till detta arbete är att vi står inför en rad utmaningar som vi behöver möta. Det handlar om ge vård och omsorg till fler personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, med de begränsade resurser vi har, samtidigt som vi behöver skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och minska sjukfrånvaron hos våra medarbetare.

Vi har i samverkan med Kommunal arbetat fram en övergripande ram för schemaläggning i form av rutiner, så att vi får ett likhetstänk inom förvaltningen. Till vår hjälp i detta arbete har vi anlitat en konsultfirma med lång och gedigen erfarenhet av både äldreomsorgen och bemanningsplanering från flera kommuner. De är dock rådgivare och fattar alltså inga beslut.

Att införa ett nytt arbetssätt kan ofta orsaka oro och funderingar och ibland rent av missnöje, vilket vi har sett prov på i de senaste dagarnas insändare i TTela och inlägg i sociala medier. Vi arbetar för att skapa informationskanaler och möta medarbetarna i olika forum för att informera om vad Smart bemanning innebär. De senaste dagarnas inlägg visar dock prov på att vi inte fullt ut har lyckats med denna uppgift och mycket mer återstår att göra.

I kritiken mot Smart bemanning har det påståtts en rad saker som inte stämmer överens med detta nya arbetssätt, bland annat 4-veckorscheman. I rutinerna ges råd om att planera längre perioder, men det fastställs 4 veckor åt gången, i syfte att kunna göra de nödvändiga justeringar i bemanningen som eventuella ändrade behov kan orsaka. Men om det inte finns ändrade behov behöver man inte heller ändra schemat och det fortsätter utan förändring till nästa period. De flesta förändringar i schemat uppstår dock av personalens behov av semester och ledigheter, något de kan påverka inför varje ny schemaperiod.

Många av de kritiska rösterna klagar över långa dagar. Det är precis vad vill arbeta för att ta bort med Smart bemanning. Det är inte hälsosamt att ha långa turer. Därför sätter vi en gräns på 9 timmar och förlänger rasterna, just för att våra medarbetare ska kunna orka arbeta och även orka ha ett privat liv efter jobbet. Många påstår att de inte kan påverka sina scheman. Med Smart bemanning har personalen större möjligheter att påverka sina scheman var fjärde vecka än förr, då de flesta hade fasta scheman som inte gick att påverka alls.

Många av de påståenden som framförs i inlägg och som gör människor upprörda stämmer inte med Smart bemanning. Vi vill därför uppmana de medarbetare som upplever oro och frustration över detta nya arbetssätt att höra av sig till undertecknad eller till sin chef. Vi kommer att fortsätta anordna informationsmöten på de olika arbetsplatserna så att all personal kan få svar på sina frågor. Vi har en ny sida på intranätet fullspäckad med information, blanketter, nyhetsbrev, etc.

Avslutningsvis vill vi lyfta att trots det –ibland- höga tonläget i de kritiska rösterna som hörs i de sociala media hör vi även andra röster, de som faktiskt är nöjda med Smart bemanning.

Karin Hallberg, socialchef

Jan- Olof Andrén, verksamhetschef Vård och omsorg

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se