Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-03-28

"När mallen inte stämmer" lockade många

Kenth Hedevågs föreläsning "När mallen inte stämmer" lockade ett hundratal besökare.

Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen bjöd in allmänheten till en kvällsföreläsning den 21 mars för att lyssna på Kenth Hedevåg och hans föreläsning "När mallen inte stämmer". Många frågor ställdes till Kenth under kvällen.

Hans budskap var att utgå från varje individs unika behov av bemötande och strategier för att lyckas. Vi fick strategier för vikten av att jobba relationsskapande och värdet av visuellt stöd.
Barn som inte går i skolan benämns ibland som att de är hemmasittare. Kenth vill ändra på begreppet och istället använda problematisk skolfrånvaro. Han tryckte på vikten av att vi gemensamt jobbar för barnens skolnärvaro.

En mycket givande och lärorik föreläsning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Utvecklingsledare
Lena Sjöström

E-post
lena.sjostrom@vanersborg.se