Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-04-02

Gott betyg för Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg

Under hösten 2018 genomfördes en nationell brukarundersökning, framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).

De verksamheter som ingick i undersökningen var missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd samt social barn- och ungdomsvård fördelat på vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre.

Personer som hade kontakt med IFO under september/oktober erbjöds att besvara en enkät bestående av sju frågor inom fem kvalitetsområden; information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Även i år valde vi att också formulera två egna frågor om kommunens fältsekreterare. Dessa frågor fanns i enkäterna till barn- och unga samt till vårdnadshavare.

Enkäten var översatt på sju olika språk och totalt inkom 215 besvarade enkäter.

I resultatet framgår att IFO i Vänersborg totalt sett har goda resultat i jämförelse med de övriga 19 svarande kommuner i Västra Götaland.

Resultatet för IFO Vänersborg presenteras här.

KONTAKT

Utvecklingsledare
Carina Augustsson

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 14 23

E-post:
carina.augustsson@vanersborg.se