Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-02-10

Socialtjänsten får återigen bra betyg

Under hösten 2019 genomfördes för fjärde året en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och inom arbete, sysselsättning och integration (ASI). Undersökningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.

De verksamheter som ingick i undersökningen var missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd samt social barn- och ungdomsvård fördelat på vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre och ensamkommande.

Personer som hade kontakt med IFO/ASI under september/oktober erbjöds att besvara en enkät bestående av sju frågor inom fem kvalitetsområden; information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Enkäten var översatt på sju olika språk och totalt inkom 256 besvarade enkäter.

I resultatet framgår att IFO i Vänersborg totalt sett har goda resultat i jämförelse med de övriga 24 svarande kommuner i Västra Götaland.

Undersökningen i pdf-format. (, 256 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Socialförvaltningen

Utvecklingsledare IFO
Carina Augustsson
Tfn: 0521-72 14 23
E-post: carina.augustsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29