Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-03

Del 2 - Samtal avseende vård- och omsorgsarbete utifrån Covid-19

Här finns svar på frågor kring hur vi i kommunen jobbar för att skydda våra äldre mot coronasmittan på våra boenden och i hemtjänsten.

Det finns också funderingar kring hur vår personal skyddar sig och om de har rätt utrustning. För att räta ut frågetecknen lät vi skyddsombud huvudskyddsombud, Christina Jansson, intervjua socialförvaltningen förvaltningschef, Karin Hallberg, och Tommy Carlgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hoppa direkt till olika avsnitt:

(Klickar du på länkarna nedan så öppnas Youtube i nytt fönster.)

1.39 – Varför gick inte Vänersborg ut med att det fanns covid-19 inom vård omsorg när andra kommuner gick ut med det i media?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.50 – Hur ser det ut idag med smittan, och konstaterad covid-19?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4.05 - Personalen är ju också oroliga för att de inte ska få sin semester i sommar, hur arbetar ni med det?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5.20 Om en brukare ha smitta så kan det behövas förstärkning utav personal dag, natt eller kväll. Finns ekonomi för det?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6.24 Om en avdelning har smitta, och det finns tomma rum. Kan det då flytta in en ny brukare som är frisk, eller om en avdelning bara har friska brukare, kan en smittad brukare flytta in där då?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7.39 En personal som själv är i riskgruppen eller bor tillsammans med någon i riskgrupp. Hur hanteras det inom våra verksamheter?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8.52 Vilka i personalen testas för covid-19?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.20 Finns det något test just nu som visar om jag haft covid-19?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11.11 Har Vårdhygien andrat något när det gäller de basala hygienreglerna?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14.28 Hur säkerställer ni att det finns skyddsutrustning till alla och att alla kan använda den på ett säkert sätt?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.07 Vad gäller vi användning av skoskydd?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17.20 Tommy demonstrerar det nya skyddsvisiret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se