Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-11-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Besöksförbud gäller på Nyhaga och växelvårdsplatserna

Socialförvaltningen har beslutat att besöksförbud återigen ska gälla på Nyhaga korttidsboende och växelvårdens korttidsplatser.

Med anledning av de skärpta allmänna råden och den allvarliga situation som nu återigen råder har socialförvaltningen beslutat att besöksförbud ska gälla på Nyhaga korttidsboende, Niklasbergsvägen 1 och växelvårdsplatserna på Niklasbergsvägen 9. Besöksförbudet gäller från den 4 november och till och med 20 december. Eventuellt kommer beslutet att förlängas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se