Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-12-15

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fyrverkerier - vad gäller?

Nyårsafton, påskafton och även andra helger firas ofta med fyrverkerier. Vilka skyldigheter har du och hur firar du säkert?

Många ser fram emot dessa festligheter medan det väcker negativa känslor hos andra.

Hantering av fyrverkerier innebär risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även hantering som förvaring, transport och försäljning av fyrverkerier.

Det kan krävas tillstånd från Polisen om fyrverkerier ska avfyras i ett tättbebyggt område eller i samband med idrottsevenemang.

Varje år skadas närmare 100 personer av fyrverkerier och smällare så illa att de behöver sjukvård. Åldersgränsen 18 år infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

- Vi föräldrar måste våga prata med våra ungdomar om vad som kan hända och att det är ett ögonblicks verk, säger säkerhetssamordnare Per Edensvärd. Vi måste stå emot och våga säga nej till att köpa ut fyrverkerier till unga. Det är ett langningsbrott och lika allvarligt att köpa ut fyrverkerier till ungdomar under 18 år som att köpa ut alkohol. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun

I Vänersborgs kommun finns särskilda bestämmelser för att få använda pyrotekniska varor. Bestämmelserna finns i Allmänna lokala ordningsföreskrifter, men även ordningslagen gäller alltid och att visa hänsyn till varandra!

Pyrotekniska varor 22 §

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 150 meter från sjukhem, ålderdomshem (särskilda boenden för äldre), begravningsplatser och kyrkogårdar dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor.

Vidare krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom tätort med sammanhängande bebyggelse eller område med detaljplan när avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats är närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Tillstånd krävs inte påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag.

Försäljning kräver tillstånd

Den som vill sälja fyrverkerier och smällare måste söka tillstånd via NÄRF (Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund).

- De handlare som har tillstånd att sälja fyrverkerier har ett mycket stort ansvar för att inte sälja till minderåriga, säger Per Edensvärd. Sköter man inte det ska tillståndet ifrågasättas. 

Det här säger ordningslagen

Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att avfyrandet av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger också att du ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion. Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år.

Det är också viktigt att du är nykter när du hanterar pyrotekniska produkter. Om du är onykter och/eller har liten kännedom om produkten och omgivningen så är det alltså enligt ordningslagen förbjudet att skjuta raketer oavsett om det är högtider eller någon en annan tidpunkt.

Visa omtanke för varandra

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning gäller det att du visar hänsyn till andra människor, djur och till väder- och vindförhållanden, att du tänker på skydds­avstånden och har en stabil avfyrningsplattform.

Läs mer

Föreskrifter för användning av explosiva varor – länk till MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om fyrverkerier – länk till MSB  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tio råd för ett säkrare fyrverkeri

Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera utomhusfyrverkerier:

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Rigga upp pjäsen enligt bruksanvisningen.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen.
  Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar.
 • Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se