Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-02-18

Skarp avrådan från besök på boenden med äldre än 65 år

Besöksstoppet förlängs till och med den 31 mars för att göra allt vi kan för att stoppa smittspridningen.

Utifrån de skärpta allmänna råd som finns, utifrån regeringens uppmaning till befolkningen att göra allt vi kan för att minimera och få stopp på smittspridningen, och utifrån det minimera risken för större utbrott av Covid-19 på våra boenden där det bor personer äldre än 65, har vår socialchef tagit beslut om att skarp avrådan (besöksstopp) råder på dessa boenden.

Detta införs nu och gäller fram till och med den 31 mars.

Beslutet innebär att vi inte har ett besöksförbud men är en sträng restriktion gällande antal besök inne på våra boenden.

Besöksstopp innebär att make/maka, partner eller en nära anhörig är välkommen att besöka den boende. Personen som har sitt boende i särskild boendeform får alltså tillsammans med närstående komma överens om vem som under denna period utför besök. Denna person har sedan kontakt med boendet enligt den rutin för besök som är framtagen sedan tidigare.

Denna ordning syftar till att minska antalet personer som rör sig på våra boenden och avdelningarna inom boendena. Rutiner avseende basala hygienrutiner samt för besök gäller på samma sätt som tidigare; handtvätt, munskydd och att besök utförs inne hos den boende.

Vi vet att beslutet kan uppfattas inskränkande och svårt och vi tackar för din hänsyn inför beslutet och att vi genom det tillsammans arbetar för att minimera alla risker för sårbara grupper.

Om besök ändå görs är detta de rutiner som gäller

Tack!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se