Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nätverk mot våld i nära relation

Vänersborgs kommun startade under hösten 2020 ett lokalt nätverk för att samla krafter för att arbeta mot våld i nära relation och hitta samverkan för detta i vår kommun. Vi är i dagsläget 10 olika aktörer men vill gärna att fler ska vara med.

Nätverket träffas varannan månad på kvällstid, just nu digitalt, och informerar varandra kring läget och har dialog om hur vi kan samverka. Sammankallande är Vänersborgs kommun, folkhälsosamordnare Anne Ekstedt. Hösten 2020 genomförde vi tillsammans en kampanj mot våld i nära relation och tog fram informationsmaterial.

Låter detta intressant och något som din förening/organisation/verksamhet vill bli en del av? Välkommen till nästa möte onsdag 14 april kl. 18-19.30. Anmäl dig till anne.ekstedt@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se