Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-19

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Statsministern besökte idag våra äldreboenden digitalt

Två av Vänersborgs kommuns äldreboenden fick den 19 maj digitala besök av statsminister Stefan Löfven.

Eken och Björkens boenden fick besök idag.

Några av frågorna handlar om hur arbetet varit under pandemin och hur läget har förändrats för personalen och de boende efter att de vaccinerats.

Dessutom informerades statsministern om hur Vänersborgs kommun har använt äldreomsorgslyftet och använder de extra statsstöden till äldreomsorgen.

- Det är mycket bra att landets statsminister lyssnar in erfarenheter från personal från äldreomsorgen. Vår personal var väldigt uppriktiga och hade viktiga erfarenheter att förmedla. Nu får vi hoppas att detta påverkar framtida äldreomsorg i politiska beslut, säger Dan Nyberg, socialnämndens ordförande.

Stolt socialchef

- Jag är mycket glad och stolt över att vår statsminister valde att genomföra ett digitalt besök i vår verksamhet och att framförallt representanter för våra undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer fick möjlighet att ge sin bild av arbetet under pandemin, och vad som är viktigt i arbetet framåt, säger socialchef Karin Hallberg. Hon fortsätter:

- Under samtalet fick vi i våra olika roller möjlighet att ge våra beskrivningar på erfarenheten av arbetet under pandemin så här långt, med allt vad det inneburit. Vi fick också möjlighet att uttrycka vilka delar vi ser fortsatta utvecklingsmöjligheter kring, och vilka planer vi har framåt i vår förvaltning och kommun. Det var ett innehållsrikt samtal och vi kände alla ett intresse för vårt arbete från statsministern under samtalet och via de följdfrågor som ställdes. Han riktade ett stort tack till samtliga medarbetare i förvaltningen och kommunen för det fina arbete alla har gjort under de förutsättningar som varit. När möjlighet ges framöver till studiebesök på plats, visar vi gärna upp vår fina verksamhet vidare här i Vänersborg.

Digitalt möte med Stefan Löfven.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se