Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-20

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Hemtjänsten blir mer hållbar

Enhetscheferna Carina Jägerbrand och Ted Fransson, som skyddsombudet Pernilla Oskarsson och gruppledare Mikaela Landeström.

Hemtjänsten i Frändefors och Brålanda tar bort delade turer och inför längre dygnsvila.
- Om personalen mår bra ger det förutsättningar för att ge bra kvalitet och service till vårdtagarna, säger Anna Cederlund, verksamhetschef för hemtjänsten.

För att klara detta har man inom hemtjänsten på Dal överanställt 16 undersköterskor. Genom överanställningen så kommer vi kunna täcka egen frånvaro och klara arbetstoppar med kort varsel.

- Genom att övertiden minskar, färre blir sjuka och personalomsättningen sjunker tror vi att detta kan vara ett nollsummespel för kommunen. Samtidigt ger det en bättre kontinuitet för vårdtagarna, fortsätter Anna.

Facket ser positivt på projektet, som har pågått sedan den 22 mars.

- Kollegorna känns positiva till detta. Man slipper känna skuld gentemot kollegorna om man måste vara hemma för sjukdom och man vet att man får ledigt när man behöver. Det blir lugnare i grupperna, säger skyddsombudet Pernilla Oscarsson.

Sedan 2010 har man inom vården rätt till heltid i Vänersborgs kommun. Dessutom har vi tagit bort momenten städ, tvätt och inköp för vårdpersonalen. Nu tar vi det alltså ett steg längre.

- Vi har fått in väldigt många ansökningar till de här tjänsterna, helt klart lockas kvalificerad arbetskraft av detta, berättar enhetschef Ted Fransson.

Mikaela Landström är gruppledare och ser bara fördelar:

- Jag behöver inte känna stress och slipper jaga personal på morgnarna.

Projektet är ettårigt och ska utvärderas. Om det faller väl ut kan det komma att införas på alla hemtjänstens enheter i kommunen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se