Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-08-03

Socialtjänsten får återigen bra betyg

Under hösten 2020 genomfördes för femte året i rad en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och inom arbete, sysselsättning och integration (ASI). Undersökningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.

De verksamheter som ingick i undersökningen var missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd samt social barn- och ungdomsvård fördelat på vårdnadshavare och ungdomar 13 år eller äldre.

Personer som hade kontakt med IFO/ASI under september/oktober erbjöds att besvara en enkät bestående av sju frågor inom fem kvalitetsområden; information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd finns idag möjlighet att göra detta elektroniskt. 46 % uppgav i enkäten att de använt sig av denna möjlighet.

Enkäten var översatt på sju olika språk och totalt inkom 246 besvarade enkäter.

I resultatet framgår att IFO i Vänersborg totalt sett har goda resultat.

Se resultatet
Här kan du se resultatet i större format. (, 217 kB)

KONTAKT

Socialförvaltningen

Utvecklingsledare
Carina Augustsson

Telefon:
0521-72 14 23

E-post :
carina.augustsson@vanersborg.se