Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vi bygger nytt äldreboende i Vargön

Från vänster Karin Hallberg, socialchef, Jan-Eric Borgmalm, projektledare ABVB, Jan-Uno Jansson, MVB, Maria Möller, verksamhetschef Vänersborgs kommun samt Gunnar Johannsson, vd på ABVB.

Nu bygger vi ett nytt modernt äldreboende i Vargön.

Rivningen av äldreboendet Lunddala i Vargön är redan i gång.

- På platsen ska vi bygga ett modernt äldreboende utifrån nutidens krav. Ett boende som ger bra arbetsmiljö för personalen och en bra miljö för de boende, säger verksamhetschef Maria Möller.

Nybygget ingår i den boendeplan och tar tagits fram för att skapa funktionella äldreboenden i alla våra stadsdelar.

- Vi vill tacka våra politiker för att de tillsammans med oss satsar på kvalitet för våra äldre, säger socialchefen Karin Hallberg.

Rivningen väntas pågå i en dryg månad. Det enda som behålls är källaren samt två fristående byggnader.

- Vi har ett bra samarbete med kommunen och försöker att hitta lösningar som tillgodoser socialförvaltningens behov, säger Gunnar Johannsson, vd på Vänersborgsbostäder.

På platsen ska det byggas ett helt nytt boende som står klart år 2023. Det nya boendet får 44 platser att jämföra med de 32 platser som fanns förut.

Jan-Uno Jansson på MVB är projekteringsledare:

- Vi har tillsammans med kommunen projekterat hela året för att alla funktioner blir det som det är tänkt. Förutom att bygga är vår uppgift att se till att både budget och tidsram hålls.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se