Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Blir du eller någon du känner utsatt för våld?

Det finns hjälp att få!

Kontakter för att få hjälp

Om du blir utsatt för våld och övergrepp eller utsätter någon för våld i nära relation finns hjälp att få via Enheten mot våld i nära relation i Trollhättan. Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Trollhättans stad om råd och stöd för våldsutsatta och våldsutövare. Vid behov av skydd och/eller stöd är du välkommen att kontakta Vuxenenheten.

Viktiga telefonnummer

I akuta lägen ring 112 till SOS Alarm.

Här finns information, telefonnummer och chatt för hjälp av Vänersborgs kommun och olika organisationer

Statistik om våld i nära relationer

De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa våld i nära relation, men trots detta:

 • Dödades 18 personer 2019 av en person de var eller hade varit, i en parrelation med.
 • 2019 anmäldes 1720 fall av grov kvinnofridskränkning.
 • Omkring 80 % av våldet mot kvinnor i nära relation polisanmäls aldrig.
 • Har ungefär 10 % av alla barn i Sverige upplevt våld i hemmet.
 • 72 barn har bott på Enheten mot vålds skyddade boende med sin våldsutsatta förälder under 2019.
 • Samtalen till Enheten mot våld i nära relationer, Kvinnojouren Duvan och Tjejjouren Eva har ökat med anledning av Covid-19.
 • Systematiska kränkningar är en av de vanligaste brottstyperna när det gäller våld i nära relation.

Din insats kan bidra till ett samhälle fritt från våld. Såväl fysiskt, psykiskt som sexualiserat våld är konkreta handlingar. Det kan också handla om digitalt våld. Våldet riktas mot barn, kvinnor, andra män och ibland till och med mot djur.

Fyra saker du kan göra för att stoppa våld i nära relation

 1. Börja med dig själv. Tänk på vad du säger och hur. Det påverkar hur andra upplever trygghet och välmående.
 2. Säg ifrån om någon uttrycker sig sexistiskt eller nedsättande. Ifrågasätt skämtet istället för att skratta med.
 3. Stötta varandra. Stöd den som säger ifrån mot kränkande skämt eller kommentarer. Genom att tydligt stötta den som säger ifrån blir det lättare för fler att agera.
 4. Prata om hur ni tillsammans kan sätta stopp för allt från kränkande eller nedsättande kommentarer i omklädningsrummet, till skämt på fikarasten eller i skolan. Prata om hur ni kan vara skillnaden som gör att flickor, kvinnor, pojkar och män upplever trygghet istället för utsatthet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se