Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-08-10

Angående invasionen i Ukraina

Många blir berörda av det som pågår just nu i Ukraina och det kommer också frågor till kommunen. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Vad behöver du som flytt från kriget i Ukraina veta?

På www.informationsverige.se finns information för dem som har flyttat till Sverige.
Information på svenska för flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på ukrainska för flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på engelska för flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på ryska för flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya regler från den 1 juli för flyktingar från Ukraina

Migrationsverket har ansvar för mottagandet av människor som söker asyl och för de från Ukraina som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det innebär att Migrationsverket ansvarar för boende och dagersättning, men från den 1 juli gäller nya regler som ska bidra till en jämnare fördelning av boendeplatser för flyktingar över landet. Utifrån en fördelning på nationell nivå kommer Migrationsverket anvisa flyktingar från Ukraina till landets kommuner. Enligt de nationella fördelningstalen ska Vänersborgs kommun ta emot och anordna boende för 27 flyktingar från Ukraina. Kommunen tar endast emot och anordnar boende åt de som har anvisats från Migrationsverket och kommunen betalar inte ut ekonomisk bistånd. Ansvarig för mottagandet och att anordna boende för anvisade flyktingar är kommunens Arbetsmarknadsenhet.

Barn från Ukraina är välkomna till den svenska skolan

Barn och ungdomar från Ukraina är välkomna till den svenska förskolan och skolan. Att få gå där och vara en del av ett sammanhang och umgås med jämnåriga skapar trygghet för barn och unga.

Skolverkets information och utbildningsguide om den svenska skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jag privat vill erbjuda boenden för flyktingar?

En del privatpersoner har kontaktat Vänersborgs kommun för att erbjuda boende för flyktingar. Det är fint gjort! I det här skedet är det dock Migrationsverket som ansvarar för boenden för flyktingar. Migrationsverket meddelar att de inte kan förmedla privatpersoners bostäder. Läs på Migrationsverkets hemsida via länkan ovan om vad som gäller.

Om du vill hjälpa till eller engagera dig volontärt, finns det många organisationer och föreningar i Vänersborg som du kan kontakta. Kontaktuppgifter hittar du i Kommunguiden.

Om jag har tagit emot flyktingar i mitt hem?

Det är fantastiskt vilken medmänsklighet många visar! Det är viktigt att flyktingar registrerar sig så tidigt som möjligt för att få beslut om uppehållstillstånd och ha rätt till bistånd som boende och mat. Du som har tagit emot en flykting i ditt hem behöver se till att flyktingen snarast ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man kan få beslut om uppehållstillstånd som massflykting och har rätt till bistånd (som boende och mat) enligt lagen om asylsökande.

Ansök hos Migrationsverket via ny e-tjänst

Ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet kan flyktingen göra genom att registrera ansökan via e-tjänsten hos Migrationsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det krävs dokument, ID-handlingar med mera. Läs mer via länken ovan. Dessutom måste även biometriupptagningen, det vill säga foto och fingeravtryck, göras vid ett senare tillfälle. Då krävs tidsbokning eftersom man behöver vara på plats fysiskt.

Har oregistrerade flyktingar rätt till betalt boende och mat?

Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

Var kan flyktingar som hämtats hit av privata aktörer hitta tak över huvudet och få mat?

Den som själv hämtar flyktingar till Sverige har ett stort ansvar för att också se till att de får tak över huvudet, mat och registerar sig hos Migrationsverket, så att de snarast kan få rätt till bistånd. Migrationsverket har ett ankomstboende på Streteredsvägen 94 i Kållered. Det är för asyslökande som just har kommit till Sverige. Ankomstboendet är öppet dygnet runt och ger mat och en tillfällig sovplats.

Kommer det ukrainska flyktingar till Vänersborg?

Kommunen är beredd på att Migrationsverket kan komma att kommunplacera flyktingar här och det finns beredskap för att ta emot flyktingar på ett bra sätt om så skulle ske.

Hur förbereder vi oss inför ett annat säkerhetspolitiskt läge?

Vi följer noga vad som händer i vår omvärld och vad de nationella myndigheterna gör för bedömningar. Vi har beredskap för att kunna vidta åtgärder om det skulle behövas. Just för tillfället påverkar inte det säkerhetspolitiska läget våra kommunala verksamheter.

Vad gör Vänersborgs kommun för att visa solidaritet med Ukrainas befolkning?

Vänersborgs kommun flaggar med Ukrainas flagga utanför kommunhuset i centrala Vänersborg för att visa vårt stöd för Ukrainas befolkning och för demokratin. Vi kommer också att ha blågula färger i ljusspelet i Korsebergsrondellen vid södra infarten till Vänersborg en tid framöver.

Jag känner oro för vad som kommer att hända

Krisinformation.se har bra information om hur man kan hantera oro och vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Var finns skyddsrum i Vänersborg?

I Vänersborg finns totalt 228 skyddsrum. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har på sin hemsida samlat mer information om skyddsrum. Där finns också en karta på hur du hittar ditt närmaste skyddsrum.

Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hur kan jag hjälpa till med insamling?

Kommunen håller inte i några insamlingar just nu. Många hjälporganisationer vill inte ta emot kläder etc. för att det är en bökig hantering. De finns på plats i eller vid gränsen till Ukraina och tar gärna emot en slant. Det är mer flexibelt och de kan köpa det som behövs där och då. Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer som har godkända ”90-konton”. Det innebär att hjälporganisationerna kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som lovas.

Insamlingskontroll Länk till annan webbplats.

Hur kan jag arbeta ideellt i civilt försvar och hjälporganisationer?

Många privatpersoner är nu intresserade av att engagera sig lokalt i organisationer inom civilförsvaret. Där är du som är intresserad av att hjälpa till välkommen att engagera dig. Du hittar olika föreningar i kommunens föreningsregister: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag lita på information som rapporteras om konflikten i Ukraina?

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Krisinformation.se har flera bra tips på hur man ska tänka kring källkritik.

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hur kan jag förbereda mig för en kris?

På sidan Din krisberedskap finns tips på hur du kan i förväg förbereda dig inför en eventuell kris.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har ytterligare information hur du som medborgare kan förbereda dig för en kris.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se