Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-11-09

Skilda Världar - stödgrupp för barn

Skilda världar är en stödgruppverksamhet som vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. Programmet är utformat av BRIS och finns nu i vår kommun.

I denna grupp, på max 6 barn, får barnen ett alldeles eget utrymme tillsammans med andra barn som också har skilda/separerade föräldrar. I gruppen får de dela tankar, känslor och upplevelser.

Varje mötestillfälle har ett tema som berörs genom att måla, leka, rita, läsa m m. Vi träffas 1 gång i veckan under 10 veckor.

Innan start träffar vi varje barn tillsammans med förälder/vårdnadshavare där alla får information om gruppverksamheten ”Skilda Världar”. Gruppverksamheten är kostnadsfri för kommunens invånare och vi bjuder på fika vid varje tillfälle.

Vi planerar att starta en grupp vårtermin 2023.

För mer information och intresseanmälan kontakta:
1:e behandlingssekreterare Råd och stödenheten IFO på tel: 0521-72 10 26, 0521- 72 14 83.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se