Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-11-30

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn?

DELTA I EN FÖRÄLDRAGRUPP!

Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I en Kometgrupp får du lära dig nya sätt att samspela med ditt barn, för en bättre relation med mindre bråk.

är ett föräldrastödsprogram för att förbättra kommunikationen i familjer och för föräldrar som önskar hantera bråk och konflikter på ett mer framgångsrikt sätt. Grupper finns för föräldrar till barn i åldern 3-11 år och för föräldrar till barn i åldern 12-18 år.

Träffarna är kostnadsfria, kräver föranmälan och leds av utbildade gruppledare. Grupper startar våren 2023.

För mer information och anmälan:

Barnkomet 3-11 år: 0521-721483

Tonårskomet 12-18 år: 0521-721026


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se