Hoppa till innehåll

 

Överklagan av beslut

Om du fått ett beslut du tycker är fel, kan du överklaga.

Överklaga till din handläggare inom tre veckor.

Handläggaren hjälper dig att överklaga till en domstol.

Säg vilket beslut du tycker är fel.
Säg vilket beslut du vill ha.

Kontakta biståndsenheten

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten:
bistand@vanersborg.se

Biståndshandläggare
Kontakt med handläggare