Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vem kan ansöka om färdtjänst?

Du som har funktionshinder som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i Vänersborg enligt Färdtjänstlagens definitioner §§ 6-9 och med funktionshinder bestående i minst 3 månader.

Färdtjänsttillstånd beviljas för högst 3 år eller tills vidare.

Hur får man färdtjänst?

Du ansöker hos kommunens färdtjänsthandläggare telefon
0521- 72 10 98.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning

Färdtjänsthandläggare för
personer födda dag 1-15

Marianne Dahlborg
Tfn: 0521-72 11 61
E-post: marianne.dahlborg@vanersborg.se

Färdtjänsthandläggare för
personer födda dag 16-31

Maria Johansson
Tfn: 0521-72 10 98
E-post: maria.johansson01@vanersborg.se